e-prawnik.pl Porady prawne

Wkłady w spółce partnerskiej

Pytanie:

W styczniu br. przez dwóch partnerów została zawiązana spółka partnerska. Każdy z partnerów wniósł wkład o tej samej wartości, ponadto w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego zapisane jest, iż każdy z nich uczestniczy w zyskach i stratach spółki w częściach równych. Jeden z partnerów prowadzi od kilku lat dodatkowo działalność gospodarczą na własny rachunek o tym samym rodzaju działalności. Czy istnieje możliwość, aby ww. partner, podobnie jak w spółce cywilnej, wniósł jako wkład do spółki ww. działalność (klienci, renoma, umowy itd) i jednocześnie zwiększył tym samym swój udział w spółce partnerskiej (zmiana struktury udziału w zysku, dotychczas po 50% a po zmianie np. 70% - 30%)? Czy wystarczy w tym przypadku tylko zmiana umowy spółki? W jaki sposób zinterpretować art. 51. § 1 ksh: "Każdy wspólnik ma prawo..."?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wkłady w spółce partnerskiej

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. W sprawach nieuregulowanych w przepisach o spółce partnerskiej do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Do spółki tej stosuje się uregulowanie zawarte w ksh w art. 51 zgodnie, z którym każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Zgodnie z § 2 tegoż przepisu określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Przepis ten ma jednak charakter dyspozytywny. Zatem w umowie spółki wspólnicy mogą przyjąć inną zasadę i przyznać zróżnicowane prawa wspólnikom do udziału w zyskach i stratach. Należy przy tym podkreślić, że owe zróżnicowane prawa nie muszą być uzależnione od rodzaju i wartości wkładu. Jeśli udział w zyskach i stratach nie został określony, to dla jego zmiany i wyeliminowania stosowania art. 51 ksh należy zmienić umowę spółki.

Renoma przy tworzeniu spółki i tak jest przenoszona, bowiem tworzą ją osoby, które zakładają spółkę. Aportem (wkładem) w spółce partnerskiej może być również przedsiębiorstwo. Jeśli nie została ona wniesiona przy zawieraniu umowy spółki może do takiej sytuacji dojść poprzez zmianę umowy spółki i określenie na nowo wysokości wkładów wraz z udziałem w zyskach i stratach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ