Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

Pytanie:

Czy mogę zatrudnić na umowę zlecenie kierowcę na samochód ciężarowy? Jakich dokumentów, uprawnień, pozwoleń itp. może żądąć od kierowcy inspekcja drogowa lub policja podczas kontroli drogowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie kierowcy ciężarówki jest jak najbardziej dopuszczalne. Przy czym, jeśli jest to wykonywanie pracy jak w stosunku pracy kierowca oraz inspektor pracy mogą dochodzić ustalenia, że łączący stosunek zleceniodawcę i zleceniobiorcę jest stosunkiem pracy. Zgodnie z art. 50 ustawy o transporcie drogowym do zadań Inspekcji należy kontrola:

 1. dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;  
 2. dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
 3. ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;  
 4. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;  
 5. przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;  
 6. przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 
 7. wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808); 
 8. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. 

W tym zakresie może dokonywać kontroli Inspekcja i żądać odpowiednich dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

krysia

3.11.2010 11:20:1

Re: Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

zależało mi na uzasadnieniu że mogę zatrudnić kierowcę samochodu ciężarowego na umowę zlecenie, tak żeby ni kwestionowal to inspektor pracy. zbyt mało uzyskałam wiadomości na ten temat


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 5.10.2017

  Będą związki zawodowe dla samozatrudnionych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano, że osoby wykonujące pracę zarobkową - czyli również (...)

 • 5.5.2011

  Umowa komisu

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

 • 13.2.2018

  Korzystne zmiany dla pacjentów w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

  31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na (...)

 • 1.8.2014

  Poszukiwanie majątku przez komornika

  Przepisy o egzekucji wymagają, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Wierzyciel musi (...)