e-prawnik.pl Porady prawne

Upadłość pracodawcy a odprawa

Pytanie:

Czy pracownikowi spółki z o.o., która ogłosiła upadłość, należy się odprawa 3-miesięczna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Upadłość pracodawcy a odprawa

17.6.2003

W przypadku zakładów pracy, które ogłosiły upadłość, ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przewiduje szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę oraz wypłaty odpraw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jeżeli upadłość zakładu pracy spowodowana została przyczynami leżącymi po stronie zakładu pracy (tj. zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych). W takim przypadku (w przypadku upadłości zakładu pracy, którym jest spółka z o.o.), pracownikom zakładu pracy przysługuje wypłata wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz odprawa pieniężna (jej wysokość zależy od stażu pracy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Upadłość pracodawcy a odprawa

dzeroo

24.2.2011 17:52:44

Re: Upadłość pracodawcy a odprawa

no tak ale trzeba również uwzględnić to czy zakład zatrudniał ponad 20 osób i czy wypowiedzenia wręczono w okresie 30 dni aby zostały spełnione warunki do zwolnień grupowych


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ