Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

Pytanie:

Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę na podstawie udzielonego mi upoważnienia podpisywać miesięczne deklaracje podatkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr  217, poz. 1590) zmieniającej m.in. Ordynację podatkową, z dniem 1 stycznia 2007 r. został dodany do Ordynacji podatkowej rozdział 9a zatytułowany „Podpisywanie deklaracji” (art. 80a i art. 80b). Nowelizacja ta ucięła dotychczasowe spory, czy deklarację może podpisać wyłącznie podatnik (jako oświadczenie wiedzy), czy też może ją podpisać również pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia podatnika.

Jak stanowi art. 80a Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Jeśli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, o ile udzieliły go wszystkie osoby. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 80b Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Jak złożyć PIT przez Internet?

  Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego PIT za 2017 rok. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego (...)

 • Podpis osobisty w ZUS

    Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.  

 • ZUS wysyła PIT-y

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • Więcej dowodów w postępowaniu podatkowym

  Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą (...)

NA SKÓTY