Uprawnienia funkcjonariusza straży miejskiej

Pytanie:

Czy funkcjonariusz straży miejskiej może zatrzymać na targowisku osobę, która niesie w ręku płyty CD (bez znaczenia jest to, co zawiera nośnik - w tym przypadku były to akurat prywatne zdjęcia zgrane na CD). Pytanie jest ogólnikowe, ale co np. może stać się z osobą, która na targowisku miejskim w ręku będzie trzymać zakupione płyty z muzyką? Czy straż miejska ma takie uprawnienia, aby zatrzymywać obywateli i kontrolować na podstawie niesionych w ręku np. pięciu płyt CD?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 12 ustawy o strażach gminnych strażnik miejski ma prawo do legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. Wylegitymowanie może być uzasadnione koniecznością identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia. Natomiast ujęcie i doprowadzenie do najbliższej jednostki Policji przez strażnika miejskiego jest możliwe jedynie wobec osoby, która w sposób oczywisty wywołała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia. Dlatego wydaje się, że w opisanej w pierwszej części pytania sytuacji strażnik miał prawo jedynie do wylegitymowania osoby, którą mógł podejrzewać o popełniania przestępstwa polegającego na na naruszeniu praw autorskich poprzez nabycie, pomoc w zbyciu lub ukrywanie przedmiotu będącego nośnikiem utworu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom.

Odpowiadając na drugą część pytania ponownie należy podkreślić, że o ile nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz mienia, a w opisanej hipotetycznej sytuacji takowe nie ma miejsca, to strażnik miejski ma prawo jedynie do legitymowania. W szczególności straż miejska nie ma prawa do opisanego w art. 244 KPK zatrzymania osoby podejrzanej. To uprawnienie przysługuje Policji. Ta bowiem, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, a w opisanej w drugiej części pytania sytuacji takie przypuszczenie można powziąć, ma prawo do dokonania zatrzymania i podjęcia dalszych czynności.

Warto jednak zauważyć, że Kodeks Postępowania Karnego reguluje także instytucję tzw. obywatelskiego prawa zatrzymania osoby. Na mocy tej regulacji KAŻDY, a więc również strażnik miejski, ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Koniecznym warunkiem dopuszczalności takiego ujęcia jest obawa ukrycia się tej osoby lub niemożność ustalenia jej tożsamości. Ujęty w ten sposób musi być natychmiast oddany w ręce policji. Samo posiadanie płyt przy sobie w opisanych w pytaniu okolicznościach nie może usadniać ujęcia na zasadach obywatelskiego prawa ujęcia. 

Podsumowując całe zagadnienie należy przyjąć, że strażnik miejski może w opisanych sytuacjach jedynie wylegitymować osobę przebywającą na targowisku, o ile nie zaistniały, opisane wyżej, okoliczności uzasadniające zastosowanie obywatelskiego prawa zatrzymania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Andrzej

8.2.2010 19:0:59

Re: obywatelskie zatrzymanie

prowadząc własny samochód, w lusterku zauważyłem kierowcę innego pojazdu, który kilkakrotnie wyprzedzał inne pojazdy przekraczając przy tym podwójną ciągłą linię a także stwarzał tym samym zagrożenie w ruchu drogowym. W związku z tym powiadomiłem o tym fakcie na nr tel. alarmowewgo 112 i przedstawiłem całą sytaucję, nr rej. samochodu oraz jego markę i kierunek jazdy. Policja przyjęła zgłoszenie. Ok. 800m dalej ten samochód wyprzedził mnie oraz jadący przede mną samochód ciężarowy. Czynnośc wyprzedzania nastąpiła w miejscu oznaczonym "czarne miejsca", na podwójnej ciągłej linii oraz na przejściu dla pieszych. W trakcie wyprzedzania zajechał takzż drogę pojazdowi nadjeżdzającemu z przeciwka powodując tym samym bezpośrednie zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. W chwili kiedy już mogłem wyprzedzic samochód cięzarowy i wyprzedziłem go i pojechałem bezpośrednio za tym samochodem. Ponownie powiadomiłem policję o tej sytacji. Kierowca tego pojazdu zachowywał się jakby był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, kierujący prowadził samochód po całej szerokości szosy. W związku z tym udało mi się wyprzedzic wspomniany samochód i zatrzymac go. Kierowca tego pojazdu próbował uciekac do tyłu, ale wcześniej wspomniany przeze mnie samochód ciężarowy zatarsował mu drogę i w ten sposób powiadomiłem ponownie policję o zatrzymanie samochodu podając miejsce zatrzymania. Po przyjeżdzie policji, kierowca teamtego samochodu przyznał się do przekrocenia ciągłej lini oraz wyprzedzania na przejściu dla pieszych, jednakże nie przyjął mandatu. Natomiast policjant chciał mnie także ukarac manadatem w wysokości 200 zł na podst. artykułu 90 kw, którego także nie przyjałęm. W związku z tym mam pytanie. Czy obserwując zachowanie kierowcy, który na odcinku 4 km, kilkakrotnie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym wyprzedzając na podwójnej ciagłej lini oraz na przejściu dla pieszych a także zajeżdżając drogę innemu użytkownikowi drogi nadjeżającemu z przeciwnej strony, o czy mogłoby świadczyc, że kierowca tego pojazdu jest pod wpływem alkoholu lub innych środków, ewentaulanie, że samochód mógłbyc także kradziony, o czym wcześniej powiadomiłem policję i w wyniku, że jazda tego kierowcy była bardzo niebezpieczna, dokonałem wyboru zatrzymania samochodu wraz kierowcą jako "obywatelskie zatrzymanie" ograniczając tym samym ewentualną możliwośc spowodowania poważnego wypadku, jestem winny wykroczenia z art. 90 kw, czy też nie?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: