Uprawnienia referendarza

Pytanie:

Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności podpisu, którym został opatrzony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Referendarz sądowy wykonuje swoje czynności na podstawie przepisów ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu cywilnym referendarz sądowy dokonuje czynności tylko i wyłącznie w wypadkach konkretnie wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności ma on kompetencje sądu, także w kwestii orzekania, chyba że inaczej stanowi konkretny przepis. Kodeks postępowania cywilnego przyznaje referendarzom kompetencję do wydawania nakazów zapłaty wyłącznie w postępowaniu upominawczym. Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych kierownik sekretariatu wykonuje zarządzenia m. in. referendarza sądowego, w tym w zakresie wydawania odpisów orzeczeń. Uwierzytelniony odpis orzeczenia powinien być opatrzony okrągła pieczęcią urzędową sądu. Stwierdzenie zgodności z oryginałem przez kierownika sekretariatu sądowego nadaje mu walor ważnego dokumentu. W świetle podanych okoliczności faktycznych wydaje się, że nie ma powodów, aby kwestionować ważność wydanego przez sekretariat dokumentu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: