Uprawnienia społecznego inspektora pracy

Pytanie:

"Do jakich dokumentów bez zgody pracodawcy i pracownika ma wgląd zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy? Czy może dokonać przeglądu ewidencji czasu pracy na stanowiskach i przeglądu kart pracy? "

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia społecznego inspektora pracy

Do społecznych inspektorów pracy mają zastosowanie przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. Z artykułu 8 tej ustawy wynika, iż sołeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. A więc sołeczni inspektorzy pracy mają prawo:

 1. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 3. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

 4. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

 5. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

 6. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

 7. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

 8. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 9. wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

O tym, że społeczny inspektor pracy ma prawo przeglądać dokumentację dotyczącą czasu pracy pracownika świadczy treść artykułu 4 powołanej ustawy. Zgodnie z jego treścią społeczni inspektorzy pracy mają prawo - między innymi - kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zatem społeczny inspektor jest uprawniony do przeglądania ewidencji czasu pracy na stanowiskach i przeglądu karty pracy, ponieważ należy to do dokumentacji czasu pracy, a takową dokumentację winien prowadzić pracodawca na podstawie artykułu 94 pkt. 9a kodeksu pracy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika