Usługi udostępniania pracowników a VAT

Pytanie:

"Firma polska wynajmuje polskich pracowników firmie duńskiej do wykonywania w Danii prac budowlanych. Firma polska nie wykonuje prac budowlanych bezpośrednio, udostępnia jedynie polskich pracowników. Czy są to usługi związane z nieruchomościami? Czy polska firma w tym przypadku musi się zarejestrować dla celów VAT w Danii i tam zapłacić VAT od tej usługi? Jak powinna zostać nazwana ta usługa na fakturze dla firmy duńskiej?"

Odpowiedź prawnika: Usługi udostępniania pracowników a VAT

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przede wszystkim należy zatem stwierdzić, że przedmiotem najmu nie mogą być osoby. W przypadku pracowników mówi się o udostępnianiu pracowników, a usługi udostępniania pracowników są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 74.50.2).

Ponieważ świadczenie usług udostępniania pracowników niewątpliwie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie nie jest wymienione wśród usług zwolnionych ani wśród usług objętych obniżoną stawką VAT, należy stwierdzić, że świadczenie usług udostępniania pracowników podlega co do zasady opodatkowaniu podstawową stawką VAT (22%). Stawka nie jest zależna od rodzaju pracy, jaka ma być wykonywana przez udostępnionego pracownika.

Dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia tej usługi, zgodnie z ustawą o VAT, mając na uwadze pojawiające się opinie doktryny i sądownictwa, aby nie rozszerzać zbytnio kategorii usług związanych z nieruchomościami, nie należy raczej udostępniania pracowników klasyfikować do tego rodzaju usług, zwłaszcza, że art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT wprost wskazuje na usługi dostarczania (oddelegowania) personelu. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi te są świadczone na rzecz firmy duńskiej (podatnika) z Danii - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Polski przedsiębiorca wystawia fakturę, w której nie wykazuje VAT i wskazuje, iż usługa będzie opodatkowana przez nabywcę.

Odnośnie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT w Danii - ponieważ polski podatnik nie świadczy bezpośrednio usług w Danii, nie wydaje się, aby była konieczna rejestracja dla potrzeb VAT w Danii; nie mniej jednak - ponieważ obowiązki rejestracyjne mogą wynikać z duńskiego prawa wewnętrznego - zaleca się kontakt z tamtymi organami podatkowymi lub prawnikiem w celu wyjaśnienia tej kwestii.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika