Ustalenie stopnia winy w spowodowaniu wypadku

Pytanie:

Jeżeli w przypadku kolizji drogowej zachodzi obustronna wina, to na jakiej zasadzie należy ustalać procentowy udział w szkodzie? Czy będzie o tym decydował rodzaj wykroczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy przyjąć, że w powyższej sytuacji ustalenie stopnia, w jakim dane osoby przyczyniły się do powstania kolizji drogowej, będzie miało na celu ustalenie wysokości odszkodowania, do którego będzie zobowiązany każdy z nich. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego, w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Do ustalenia wysokości odszkodowania każdej z osób uczestniczących w kolizji konieczne będzie więc określenie szkody, a także ustalenie czy pomiędzy zdarzeniem a powstałą szkodą zachodzi związek przyczynowy. Następnie trzeba określić jaki jest stopień przyczynienia się osób uczestniczących w kolizji do jej powstania. Jeżeli bowiem jedna z osób przyczyniła się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia przez drugą osobę ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Ustalając więc stopień przyczynienia się obydwu stron do kolizji trzeba wziąć pod uwagę nie tylko winę leżącą po obu stronach, ale także okoliczności, w jakich powstała kolizja. Rodzaj wykroczenia nie będzie decydował automatycznie o stopniu, w jakim osoby uczestniczące w kolizji przyczyniły się do jej powstania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

inimalna

4.2.2017 15:9:18

Re: Ustalenie stopnia winy w spowodowaniu wypadku

Ostatnio uczestniczyłam w kolizji drogowej gdzie 2 samochody stukneły się tylko lusterkami jak się mijały. Jednemu samochodowi wyleciała tylko wkładka z lusterka a drugiemu obudowa tylko z tyłu lusterka. Wina była obu samochodow bo nie zachowali odległości i sprawa trafiła do sądu. Co w tym wypadku zrobi sąd? Kogo oskarży że była jego wina? POmyłiłam e maile przepraszam bardzo. bo kolezanka wchodziła i jakis wirus chyba bo wszedzie mam jej emaile wpisane

minimala

4.2.2017 15:0:2

Re: Ustalenie stopnia winy w spowodowaniu wypadku

Ostatnio uczestniczyłam w kolizji drogowej gdzie 2 samochody stukneły się tylko lusterkami jak się mijały. Jednemu samochodowi wyleciała tylko wkładka z lusterka a drugiemu obudowa tylko z tyłu lusterka. Wina była obu samochodow bo nie zachowali odległości i sprawa trafiła do sądu. Co w tym wypadku zrobi sąd? Kogo oskarży że była jego wina?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY