Ustalenie zameldowania lokatora pod danym adresem

Pytanie:

Jaka jest podstawa prawna do sprawdzenia, czy osoba przebywająca bardzo często w budynku, awanturująca się, wybijająca szyby innym lokatorom w budynku, dokonująca kradzieży (ciągle umarzanych), grożąca zabiciem, itd. jest w nim zameldowana, posiada tytuł prawny do przebywania w tym lokalu i korzystania z mediów tego budynku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jedynym sposoben na sprawdzenie, czy osoba ta jest zameldowana w konkretnym lokalu byłby wgląd do zbiorów meldunkowych. Nie jest to jednak możliwe. Bowiem organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Jednak dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, tylko następującym podmiotom: 1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, 2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, 3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego. Poza tym dane te mogą być udostępnione: 1) innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa, 2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny, 3) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą, 4) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. Wynika z tego, że albo musiałaby się Pani wykazać interesem prawnym, albo interesem faktycznym, jednak w tym drugim przypadku konieczne jest jeszcze uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą. Proszę też pamiętać, iż osoba o której mowa w pytaniu może być gościem innego lokatora budynku, przebywanie więc nie zawsze musi być poparte tytułem prawnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

eLA

2.12.2017 15:18:0

Re: Ustalenie zameldowania lokatora pod danym adresem

Dzien Dobry, Czy moge dowiedziec sie nazwisko osoby ktora mieszka pod adresem Boczna34 w StRACHOWICACH


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 8.1.2018

  E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

  Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek. Każdy, kto mieszka (...)

 • 4.9.2018

  Odpowiedzialność innych osób za dług najemcy

  Głównymi postanowieniami umowy najmu lokalu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy lokalu do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, co odpowiada zobowiązaniu najemcy do (...)

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • 3.8.2011

  Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnym. Nie ma związku z prawem do nieruchomości, pod adresem której nastąpiło zameldowanie. Każda osoba powinna mieć jedno miejsce zameldowania (...)