Usytuowanie budynków gospodarczych

Pytanie:

Na Waszej stronie internetowej e-prawnik.pl w dziale „przegląd prasy” przeczytałam: „Nowe przepisy pozwalają też na stawianie bezpośrednio przy granicy działki budynku gospodarczego lub garażu (jeżeli towarzyszą zabudowie jednorodzinnej). Ich długość nie może jednak przekroczyć 5,5 m, a wysokość ? 3 m. Inna możliwość to budowanie ich w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki. Garaż lub budynek musi być wtedy jednak zwrócony w stronę sąsiada ślepą ścianą, za to może mieć inne wymiary.” Jestem zainteresowana postawieniem budynku gospodarczego na swojej działce w odległości 1,5 m od granicy ale chciałabym, aby miał on ścianę długości 6 m. Kiedy składałam w Starostwie zawiadomienie o budowie urzędniczka poinformowała mnie, że długość ściany nie może być większa niż 5,5 m. Proszę o informację jak stanowi prawo - czy w odległości 1,5 m od granicy budynek gospodarczy może mieć najwyżej 5,5 m czy może mieć większą długość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690). Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt. 4 w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Przepisy natomiast nie dopuszczają stawiania budynków gospodarczych o większych rozmiarach, dlatego też starostwo ma rację twierdząc, że długość ściany nie może być większa niż 5,5 m. Zmiany w zakresie wymiarów budynków gospodarczych zostały wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 8 lipca 2009 r.

Jednocześnie warto wiedzieć, że budynek gospodarczy nie może być usytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.6.2009

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 10.5.2018

  Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, (...)

 • 1.5.2017

  Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

  Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności (...)