Utrata pracy a przerwa w płaceniu alimentów

Pytanie:

Jak długi okres zarobkowania bierze pod uwagę sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko podczas procesu rozwodowego (zarobki z ostatnich trzech, sześciu, dwunastu miesięcy)? W wypadku gdy płacący alimenty traci pracę, czy istnieje okres przerwy, karencji w płaceniu alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakres świadczeń alimentacyjnych został określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym bardzo ogólnikowo, a konkretyzacja wysokości świadczenia alimentacyjnego należy do sądu, który w wyroku orzekającym rozwód orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zakres świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z art.135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do zapłaty świadczeń alimentacyjnych. Zatem sąd nie jest skrępowany żadnym sztywnym okresem zarobkowania przy określaniu wysokości świadczeń alimentacyjnych, a wysokosć alimentów nie stanowi żadnej określonej z góry części zarobków zobowiązanego, wysokość świadczenia alimentacyjnego nie może bowiem przekraczać usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka). W razie utraty pracy przez zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, zobowiązany może żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, z uwagi na fakt, iż zmniejszyły się jego możliwości majątkowe i zarobkowe, jednak utrata pracy nie powoduje automatycznego zwolnienia z obowiązku zapłaty świadczeń alimentacyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: