Utrata zasiłku przedemerytalnego

Pytanie:

Czy to prawda, że jeśli ktoś jest na tzw. zasiłku przedemerytalnym to utraci prawo do pobierania tego zasiłku, jeżeli dostanie spadek w postaci gospodarstwa rolnego po zmarłym bracie? Gospodarstwo ma ok. 3 ha oraz dom i budynki gospodarcze. Czy w przypadku, gdy trójka rodzeństwa dziedziczy po zmarłym bracie te gospodarstwo w formie współwłasności, zagrożenia utratą świadczenia w postaci zasiłku przedemerytalnego nie będzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, jest to prawda. Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, konkretnie artykułem 4, prawo do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego ustaje w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

  • na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne,
  • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury,
  • z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę,
  • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadania nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział w nieruchomości przekracza 2 ha przeliczeniowe,
  • wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny jest obowiązana zawiadomić organ rentowy wypłacający to świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie prawa do tego świadczenia lub zasiłku.

Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny pobrane po zaistnieniu jednej z wymienionych okoliczności są świadczeniami nienależnymi i podlegają zwrotowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: