Uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Pytanie:

W jaki sposób następuje uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na mocy ustawy z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. 2009 r., Nr 216 poz. 1676) do kodeksu postępowania administracyjnego został dodany przepis art. 76a. Jego brzmienie jest następujące.
Art. 76a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.
§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Artur Wilczyński

19.10.2017 11:4:46

Re: Uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuł, mimo, że w jego tytule jest taka informacja, nie wyjaśnia kto, oprócz notariusza może poświadczyć np kserokopię dokumentu.

Artur Wilczyński

19.10.2017 11:4:34

Re: Uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuł, mimo, że w jego tytule jest taka informacja, nie wyjaśnia kto, oprócz notariusza może poświadczyć np kserokopię dokumentu.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: