VAT od usług windykacyjnych

Pytanie:

Czy ściągnięte przez firmę windykacyjną pieniądze (długi osób fizycznych i prawnych) podlegają od 1.05.2004 podatkowi VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opodatkowaniu VAT podlegać mogą nie tyle ściągnięte pieniądze, co wynagrodzenie firmy windykacyjnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. W porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami definicja świadczenia usług jest o wiele szersza i obejmuje w zasadzie każde działanie za wynagrodzeniem, którego nie da się zakwalifikować jako dostawa towarów. Tytułem przykładu wskazać można, że przepisy ustawy VAT wprost przewidują, że świadczeniem usług jest zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W przypadku firmy windykacyjnej możliwe są dwa scenariusze działania. Po pierwsze – firma ta świadczyć może na rzecz osób trzecich usługi polegające na ściąganiu długów. W tym wypadku nie ma wątpliwości, iż ma miejsce świadczenie usług. Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie (także w formie prowizji), które otrzymuje firma. Po drugie natomiast – firma może skupować długi i na własną rękę (dla siebie) ściągać wierzytelności. Nie jest jasne jak należy traktować taką sytuację. Z jednej bowiem strony słuszne wydaje się uznanie, iż dochodzi do świadczenia usługi (usług) przez firmę windykacyjną polegającej na przejęciu długu. Z drugiej jednak strony przyjęcie takiego stanowiska rodzi praktyczne trudności związane z ustaleniem podstawy opodatkowania (wydaje się, iż należałoby w takim przypadku przyjąć, iż podstawę opodatkowania stanowi różnica między nominalną wartością otrzymanego długu, a kwotą zapłaconą przez firmę windykacyjną pierwotnemu wierzycielowi) oraz fakturowaniem usługi (należy uznać w takim przypadku, że świadczącym usługę jest firma windykacyjna i to ona wystawia fakturę). W związku z powyższymi wątpliwościami należy doradzić zwrócenie się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (por. art. 14a Ordynacji podatkowej), która to informacja pozwoli na poznanie stanowiska organów podatkowych w tej kwestii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Program Opieka 75+

  Dowiedz sie o świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Dofinansowanie na usługi opiekuńcze

  Rozwój usług opiekuńczych to szansa na dłuższe życie w lepszym zdrowiu. W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego (...)

 • VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 • Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

NA SKÓTY