e-prawnik.pl Porady prawne

VAT od zakupionego paliwa i serwisu motocykla

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą, zakupiłem motocykl, który służy mi do prowadzenia działalności (służy mi on do dojazdów do klientów). Czy w związku z tym mogą odliczyć VAT od zakupionego paliwa oraz usług serwisowych związanych z tym motocyklem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: VAT od zakupionego paliwa i serwisu motocykla

24.3.2011

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu dotyczy samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów samochodowych objętych od dnia 1 stycznia 2011 r. pełnym odliczeniem podatku.

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011 r., IPPP1-443-1070/10-2/EK), przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć samochodu osobowego czy pojazdu samochodowego. Jednak zgodnie z art. 2 pkt 40, 42 i 45 Prawa o ruchu drogowym występują różne definicje samochodu osobowego, innego samochodu (np. samochodu ciężarowego) i motocykla, które pozwalają stwierdzić, że motocykl nie jest samochodem osobowym ani też innym samochodem.

W związku z powyższym można twierdzić, iż ograniczeń w odliczeniu VAT od paliwa nie stosuje się do motocykli, a zatem, że VAT od paliwa do motocykla podlega odliczeniu. Nie ma wątpliwości, że odliczenie VAT przysługuje od usług serwisowych związanych z motocyklem. Oczywiście o ile motocykl jest wykorzystywany w działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ