e-prawnik.pl Porady prawne

Wartość profilaktycznych posiłków

Pytanie:

Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, wobec czego wydaje produkty spożywcze na przygotowanie posiłków we własnym zakresie przez pracowników. Od wielu lat ustalona wartość produktów do przygotowania posiłków nie ulega zmianie, a waloryzacja była zapewniona w wewnętrznym zarządzeniu pracodawcy. Zakładowa organizacja związkowa zażądała od pracodawcy wyrównania pracownikom zmniejszonej wartości kalorycznej produktów na przygotowanie posiłków profilaktycznych za ubiegłe lata oraz zmiany wartości posiłków na przyszłość. Jaka może być podstawa prawna takiego żądania organizacji zakładowej związków zawodowych wyrównania za ubiegłe lata niezwaloryzowanych corocznie o wskaźnik inflacji wartości posiłku profilaktycznego za jeden dzień pracy poza ewentualną zmianą wartości posiłku profilaktycznego na przyszłość?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wartość profilaktycznych posiłków

Wartość kaloryczną i skład posiłków profilaktycznych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Rozporządzenie nie wymaga, aby wydawane środki spożywcze, wydawane przez pracodawcę celem przygotowania przez pracowników posiłków były określonej wartości. Ustawodawca wymaga, aby posiłki przygotowane z wydanych przez pracodawcę środków spożywczych miały określony skład i wartość kaloryczną. Wartości te są stałe i wynoszą ok. 1000 kcal oraz nie wymagają od pracodawcy waloryzacji ich wartości. Naszym zdaniem brak podstaw, które wymagałyby od pracodawcy waloryzowania tych wartości.

Rozporządzenie określa wartości minimalne i nie zabrania pracodawcy wydawania posiłków, których wartość kaloryczna jest wyższa niż 1000 kcal. Nie znamy wewnętrznych zarządzeń pracodawcy, które zobowiązywałyby go do waloryzacji tych wartości. Jednak z przepisów powszechnie obowiązujących na pracodawcy taki obowiązek nie ciąży.

Potrzebujesz porady prawnej?