Wartość profilaktycznych posiłków

Pytanie:

Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, wobec czego wydaje produkty spożywcze na przygotowanie posiłków we własnym zakresie przez pracowników. Od wielu lat ustalona wartość produktów do przygotowania posiłków nie ulega zmianie, a waloryzacja była zapewniona w wewnętrznym zarządzeniu pracodawcy. Zakładowa organizacja związkowa zażądała od pracodawcy wyrównania pracownikom zmniejszonej wartości kalorycznej produktów na przygotowanie posiłków profilaktycznych za ubiegłe lata oraz zmiany wartości posiłków na przyszłość. Jaka może być podstawa prawna takiego żądania organizacji zakładowej związków zawodowych wyrównania za ubiegłe lata niezwaloryzowanych corocznie o wskaźnik inflacji wartości posiłku profilaktycznego za jeden dzień pracy poza ewentualną zmianą wartości posiłku profilaktycznego na przyszłość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wartość kaloryczną i skład posiłków profilaktycznych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Rozporządzenie nie wymaga, aby wydawane środki spożywcze, wydawane przez pracodawcę celem przygotowania przez pracowników posiłków były określonej wartości. Ustawodawca wymaga, aby posiłki przygotowane z wydanych przez pracodawcę środków spożywczych miały określony skład i wartość kaloryczną. Wartości te są stałe i wynoszą ok. 1000 kcal oraz nie wymagają od pracodawcy waloryzacji ich wartości. Naszym zdaniem brak podstaw, które wymagałyby od pracodawcy waloryzowania tych wartości.

Rozporządzenie określa wartości minimalne i nie zabrania pracodawcy wydawania posiłków, których wartość kaloryczna jest wyższa niż 1000 kcal. Nie znamy wewnętrznych zarządzeń pracodawcy, które zobowiązywałyby go do waloryzacji tych wartości. Jednak z przepisów powszechnie obowiązujących na pracodawcy taki obowiązek nie ciąży.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Kasia

16.11.2010 9:25:38

Re: Wartość profilaktycznych posiłków

Twierdzi Pan że "Rozporządzenie nie wymaga, aby wydawane środki spożywcze, wydawane przez pracodawcę celem przygotowania przez pracowników posiłków były określonej wartości" otóż w myśl § 2 tego rozporządzenia posiłki powinny zawierać 50-55 proc. węglowodanów, 30-35 proc. tłuszczów, 15 proc. białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Tak więc tylko w przypadku spełnienia tych parametrów posiłki mogą być uznane za profilaktyczne.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.4.2017

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 9.11.2011

  Jak ustalić przychód pracownika ze świadczeń w naturze?

  Ustalenie wysokości przychodu pracownika jest potrzebne dla prawidłowego wyliczenia jego zobowiązania podatkowego. Za przychody ze stosunku pracy uważa się między innymi wartość pieniężną świadczeń (...)

 • 17.1.2013

  Świadczenia nieodpłatne

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od osób prawnych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jednym z rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu (...)

 • 19.6.2018

  Praca w upale

  W czasie upałów na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Pracodawca ma bowiem przede wszystkim obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość.