Wartość przedmiotu sporu od roszczenia w EURO

Pytanie:

Będę składał do polskiego sądu pozew o zapłatę za fakturę, w której należność wyrażona została w EURO. Rozumiem, że muszę podać w pozwie wartość przedmiotu sporu w złotówkach. Czy przelicznikiem ma być średni kurs NBP z dnia wniesienia pozwu i wpis od pozwu mam obliczyć od przeliczonej kwoty wartości przedmiotu sporu również w dniu złożenia pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 18 maja 1984 r. sygn. akt I CR 121/84 oznaczenie kwotą pieniężną wartości przedmiotu sporu wyrażonego w walucie obcej (art. 19 § 2 kpc) powinno być dokonane przy uwzględnieniu obowiązującego w chwili wniesienia pozwu kursu walut obcych, ustalonego przez Narodowy Bank Polski na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z 1952 r., a obecnie przez Prezesa tego Banku na podstawie art. 26 prawa dewizowego z 1983 r. Oznaczenie przez powoda wartości przedmiotu sporu z pominięciem obowiązującego kursu walut obcych powinno z reguły spowodować sprawdzenie wartości przedmiotu sporu przez sąd (art. 25 § 1 kpc). Tak też M. Jędrzejewska w: Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie II. Przeliczenia kwoty dochodzonego roszczenia wyrażonego w EURO należy dokonać według kursów walut ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wniesienia pozwu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Piotr Wyrwa

26.10.2010 16:34:57

Re: Wartość przedmiotu sporu od roszczenia w EURO

wyglada na to, że porada ta jest już nieaktualna:) a niestety za nią zapłaciłem


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: