Wartość służebności a ustawa o podatku od spadków i darowizn

Pytanie:

W jaki sposób ustawa o podatku od spadków i darowizn określa wartość ustanowionej służebności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009 nr 93 poz. 768) wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części - przez liczbę lat lub ich części;

2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony - przez 10 lat.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności. Roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4 % wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością. Zatem możliwe jest wyliczenie jednorazowej wartości odszkodowania w wysokości 40% wartości nieruchomości (4% x 10 lat).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY