e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki pracy przy komputerze - BHP

Pytanie:

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy przy komputerze? Jeśli tak to jakie muszą być spełnione warunki tej pracy (czas pracy) oraz w jaki sposób określa się wysokość takiego dodatku? Czy taki dodatek ma charakter stały?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki pracy przy komputerze - BHP

Pracownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy przy komputerze. Posiada on jednak inne uprawnienia związane z takim stanowiskiem pracy. I tak, jeżeli praca przy komputerze trwa co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracownik taki ma prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przed monitorem. Czas przerwy wlicza się do czasu pracy. Ponadto, pracodawca zatrudniający pracownika na takim stanowisku pracy, ma obowiazek partycypować w kosztach wyposażenia pracownika w okulary korygujące wzrok, zalecone przez lekarza podczas rutynowych badań lekarskich.

Regulacje te znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 r. Nr 148. Poz. 973).

Potrzebujesz porady prawnej?