Ważne powody odstąpienia od umowy zlecenia

Pytanie:

"Co to znaczy ważne powody w rozumieniu art. 746 kc? Czy chodzi o ważność w sensie ważności, nieważności prawnej czy wagi problemu (powody ważne i mało ważne)? Jakie powody uznać można za ważne, a jakie za nieważne (albo mało ważne)?"

Odpowiedź prawnika: Ważne powody odstąpienia od umowy zlecenia

Zgodnie z art. 746 kodeksu cywilnego dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Przez ważny powód należy rozumieć jakąś przyczynę, która jest podstawą wypowiedzenie i ma znaczenie doniosłe z punktu widzenia danego stosunku prawnego i danych okoliczności. Nie musi to być przyczyna wynikająca z kodeksu cywilnego w postaci nieważności. Skoro stosunek prawny z jakiegoś powodu jest nieważny, to nie można go wypowiedzieć bowiem i tak jest nieważny. Wypowiedzieć zaś można tylko ważny z punktu widzenia prawa stosunek prawny. Zatem jest to przyczyna zarówno prawna jak i zewnętrzna (pozaprawna). Przy czym w rozumieniu art. 746 kodeksu cywilnego każda przyczyna (ważny powód) wypowiedzenia jest powodem o znaczeniu prawnym z uwagi na treść art. 746 kc. Reasumując, dany stosunek, układ okoliczności, kontekst decyduje o tym jakie powody są ważne, jakie przyczyny są ważne, a jakie mało ważne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika