Umowa zlecenia

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. (...)

Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie

Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie

Pracuję na umowie zlecenie w firmie zajmującej się profesjonalnie sprzątaniem, ochroną itp. Będąc de facto pracownikiem tej firmy, sprzątałem w T. Podczas wykonywania swoich obowiązków, poślizgnąłem (...)

Ważne przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenia

Ważne przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenia

Kiedy mamy do czynienia z ważnymi przyczynami wypowiedzenia umowy zlecenia?

Wypowiedzenie zlecenia

Wypowiedzenie zlecenia

Czy zlecenie może być wypowiedziane w każdym czasie?

Charakter umowy o świadczenie usług.

Charakter umowy o świadczenie usług.

Czy umowa o świadczenie usług jest umową rezultatu?

Opłata za usługi adwokata

Opłata za usługi adwokata

Adwokat podjął się prowadzenia sprawy, przyjął opłatę za zastępstwo procesowe. Jest jeden pozew wytoczony przez cztery osoby, każdy z nas opłacił te koszty (każdy po 1200 zł). Kiedy przyszło (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy zlecenia? Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia zawartą na czas oznaczony? Kto może wypowiedzieć umowę?

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Podpisałam z firmą jednoosobową umowę zlecenie na położenie kafelek w mieszkaniu. Właścicielka wzięła ode mnie 400 zł. zaliczki usługa ta nie została wykonana, potwierdzenie pobrania zaliczki (...)

Krótkoterminowa umowa zlecenie

Krótkoterminowa umowa zlecenie

Firma A wynajmuje swojego pracownika Jana Kowalskiego zatrudnionego na umowie o pracę firmie B. Wg zamówienia Jan Kowalski ma wykonywać pracę programistyczne dla firmy B. Strony nie zawarty porozumienia (...)

Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Jakiej wysokości czesne należy zapłacić, jeżeli zrezygnowano z usługi edukacyjnej w czasie jej trwania?

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Jakim typem umowy jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych, jaki jest jej prawny charakter?

Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony

Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony?

Skutki rozwiązania umowy zlecenia bez istnienia ważnego powodu

Skutki rozwiązania umowy zlecenia bez istnienia ważnego powodu

Jakie są skutki rozwiązania umowy zlecenia bez istnienia ważnego powodu?

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Czy do każdej umowy o świadczenie usług ma zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego?

Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę zlecenia, by wypowiedzenie to było zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego?

Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę zlecenia, by czynność ta była zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego?

Jakie są skutki wypowiedzenia umowy zlecenia?

Jakie są skutki wypowiedzenia umowy zlecenia?

Jakie skutki wypowiedzenia umowy zlecenia przewidują przepisy Kodeksu cywilnego?

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Czy jest możliwe, że umowa zlecenia ze względu na swoją treść, jest w rzeczywistości umową o pracę?

Zatrudnianie studentów na podstawie umowy zlecenia a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zatrudnianie studentów na podstawie umowy zlecenia a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Czy od umowy zlecenia zawartej z osobą o statusie studenta trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jak kształtują się obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia?

Umowa zlecenia a umowa o świadczenie usług

Umowa zlecenia a umowa o świadczenie usług

Czym różni się umowa zlecenia od umowy o świadczenie usług?

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie kontraktu menedżerskiego?

Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie umowy zlecenia

Umowa zlecenia a stosunek pracy

Umowa zlecenia a stosunek pracy

W jakich wypadkach umowa zlecenia może oznaczać nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Jakie aspekty prawne charakteryzują umowę zlecenia jako podstawę zatrudnienia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jak z punktu widzenia prawnego wygląda wypowiedzenie umowy zlecenia?

Nieodpłatna umowa zlecenia, a wydatki względem zleceniobiorcy

Nieodpłatna umowa zlecenia, a wydatki względem zleceniobiorcy

Czy zawierając nieodpłatną umowę zlecenia, będę musiał ponosić wydatki względem zleceniobiorcy?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?

Oferta zawarcia umowy w rozmowie telefonicznej

Oferta zawarcia umowy w rozmowie telefonicznej

W jakich sytuacjach telefoniczna oferta prowadzenia fanpage'u jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego?

Zlecenie - definicja

Zlecenie - definicja

Co to jest zlecenie i czym się charakteryzuje?

Przedawnienie roszczeń związanych z umową zlecenia

Przedawnienie roszczeń związanych z umową zlecenia

Kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z umowy zlecenia?

Przedmiot umowy zlecenia według Kodeksu cywilnego

Przedmiot umowy zlecenia według Kodeksu cywilnego

Co jest przedmiotem umowy zlecenia według przepisów Kodeksu cywilnego?

Wykonanie umowy zlecenia przez osobę trzecią

Wykonanie umowy zlecenia przez osobę trzecią

Czy przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej?

*Pzedawnienie zapłaty za

*Pzedawnienie zapłaty za "wynajęcie" pracowników

Jak wygląda od strony prawnej taka sytuacja: pracownicy Szkoły w ramach swego stosunku pracy pracowali na koloniach organizowanych przez moje Biuro, byli jakby oddelegowani przez Szkołę do pracy na (...)

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawarta umowa zlecenia a ubezpieczenie

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawarta umowa zlecenia a ubezpieczenie

Prowadzę działalność gospodarczą. Teraz jednak znalazłem pracę i zawarłem z pracodawcą umowę zlecenia. Ubezpieczeniu, z którego tytułu obecnie podlegam?

Forma stosunku cywilnoprawnego z radcą prawnym lub adwokatem

Forma stosunku cywilnoprawnego z radcą prawnym lub adwokatem

Poprzez jakie formy należy zawrzeć stosunek cywilnoprawny z radcą prawnym lub adwokatem?

Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Czy od radcy prawnego lub adwokata zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Umowa cywilnoprawna a wynagrodzenie za nadgodziny

Umowa cywilnoprawna a wynagrodzenie za nadgodziny

Czy osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?

Wypowiedzenie umowy o dzieło lub umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy o dzieło lub umowy zlecenie

Jaka jest możliwość wypowiedzenia umowy o zlecenie i umowy o dzieło?

Zawarcie umowy zlecenia przebywając na urlopie bezpłatnym

Zawarcie umowy zlecenia przebywając na urlopie bezpłatnym

Obecnie przebywam na bezpłatnym urlopie. Cz w świetle przepisów kodeksu pracy dopuszczalne jest zawarcie umowy o dzieło lub umowy o zlecenie z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym? (...)

Korekta zapisów w umowie zlecenie

Korekta zapisów w umowie zlecenie

Firma podpisała 30 października 2009 umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, ale dopiero teraz (czyli po 10 miesiącach) zorientowała się, że w umowie zlecenie jest błąd. W zawartym dokumencie są sprzeczne (...)

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia

Posiadam samochód ciężarowy (dopuszczalna masa całkowita powyżej 3,5 t). Chciałbym zatrudnić kierowcę na umowę zlecenie. Transport odbywać się będzie na potrzeby własne na terytorium RP od (...)

Ustalanie wartości środka trwałego

Ustalanie wartości środka trwałego

Prowadzę sklep. Kupiłem materiał na meble. Zatrudniam osobę do wykonania tych mebli na umowę zlecenia. Meble chcę wykorzystać do własnych potrzeb firmy. Jak je ta osoba wykona chcę aby stały (...)

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Obecnie chciałbym podpisać umowę o dzieło z osobami, które będą pozyskiwać klientów poprzez telemarketing w miejscu swojego zamieszkania. Za pozyskanie jednego klienta osoba wykonująca dzieło (...)

Praca w godzinach nocnych

Praca w godzinach nocnych

Pracuję w firmie ochroniarskiej na umowę zlecenie, która została zawarta do listopada 20012 r. Praca moja jest na zmiany po 12 godzin / od 7.00 do 19.oo i od 19.00 do 7.00/. Moja stawka godzinowa wynosi (...)

Usunięcie usterek a zastrzeżenie prawa własności

Usunięcie usterek a zastrzeżenie prawa własności

Sytuacja: Firma X zleciła nam wykonanie prac drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (dowód: podpisana umowa-zlecenie na w/w prace). Po zakończeniu prac (koniec (...)

Błąd księgowego wykryty po rozwiązaniu umowy

Błąd księgowego wykryty po rozwiązaniu umowy

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej była prowadzona przez osobę fizyczną, która miała podpisaną umowę zlecenie. Osoba ta wypowiedziała umowę i umowa została rozwiązana po przysługującym (...)

Umowa zlecenia w ramach działalności gospodarczej

Umowa zlecenia w ramach działalności gospodarczej

Czy i na jakich zasadach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w zakres której wchodzi m.in. świadczenie usług edukacyjnych, może zawrzeć z inną firmą umowę cywilno-prawną (np. (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne