Prawo cywilne: Umowa zlecenia - Porady prawne

Umowa zlecenie a urlop bezpłatny

Szkoła zatrudnia nauczyciela na podstawie umowy zlecenia, na okres kilku miesięcy, osoba ta zwróciła się o dzień urlopu bezpłatnego (sprawy osobiste tej osoby). Czy można udzielić osobie zatrudnionej (...)

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. (...)

Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie

Pracuję na umowie zlecenie w firmie zajmującej się profesjonalnie sprzątaniem, ochroną itp. Będąc de facto pracownikiem tej firmy, sprzątałem w T. Podczas wykonywania swoich obowiązków, poślizgnąłem (...)

Ważne przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenia

Kiedy mamy do czynienia z ważnymi przyczynami wypowiedzenia umowy zlecenia?

Wypowiedzenie zlecenia

Czy zlecenie może być wypowiedziane w każdym czasie?

Charakter umowy o świadczenie usług.

Czy umowa o świadczenie usług jest umową rezultatu?

Opłata za usługi adwokata

Adwokat podjął się prowadzenia sprawy, przyjął opłatę za zastępstwo procesowe. Jest jeden pozew wytoczony przez cztery osoby, każdy z nas opłacił te koszty (każdy po 1200 zł). Kiedy przyszło (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy zlecenia? Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia zawartą na czas oznaczony? Kto może wypowiedzieć umowę?

Krótkoterminowa umowa zlecenie

Firma A wynajmuje swojego pracownika Jana Kowalskiego zatrudnionego na umowie o pracę firmie B. Wg zamówienia Jan Kowalski ma wykonywać pracę programistyczne dla firmy B. Strony nie zawarty porozumienia (...)

Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Jakiej wysokości czesne należy zapłacić, jeżeli zrezygnowano z usługi edukacyjnej w czasie jej trwania?

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Jakim typem umowy jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych, jaki jest jej prawny charakter?

Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony?

Skutki rozwiązania umowy zlecenia bez istnienia ważnego powodu

Jakie są skutki rozwiązania umowy zlecenia bez istnienia ważnego powodu?

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Czy do każdej umowy o świadczenie usług ma zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika