Umowa zlecenie a urlop bezpłatny

Pytanie:

"Szkoła zatrudnia nauczyciela na podstawie umowy zlecenia, na okres kilku miesięcy, osoba ta zwróciła się o dzień urlopu bezpłatnego (sprawy osobiste tej osoby). Czy można udzielić osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia urlopu bezpłatnego? Jak rozliczyć wynagrodzenie tej osoby w danym miesiącu w zależności czy można uwzględnić to podanie o urlop? Czy można potrącić 1/30 (1/31) wynagrodzenia miesięcznego, czy powinien być zawarty aneks do podpisanej wcześniej umowy zlecenia z inną stawką wynagrodzenia za ten miesiąc? Dodam, że wynagrodzenie tej osobie wypłacane jest co miesiąc, w umowie zapisana jest stałą ilość godzin jakie zleceniobiorca ma wypracować w każdym miesiącu."

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie a urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny stanowi przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy, udzielaną przez pracodawcę, w czasie której, co do zasady zwolniony jest on ze świadczeń na rzecz pracownika. Urlop przewidziany w komentowanym artykule uwarunkowany jest wnioskiem pracownika, który powinien być złożony na piśmie; pracodawca nie może z własnej inicjatywy udzielić pracownikowi takiego urlopu. Nie udziela sie urlopu bezpłatnego podczas wykonywania niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jaka jest umowa zlecenie.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Nie jest niezbędne określanie wymiaru godzinowego. Poza tym w razie niewykonywania zlecenia w określonym dniu może być ten czas nadgoniony w inne dni.

Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Zatem jeśli nie zostało określone wynagrodzenie przykładowo godzinową stawką (przy której za nierealizowane zlecenie w tych godzinach “pseudo urlop bezpłatny” zleceniobiorca nie otrzymał by wynagrodzenia), to zasadą jest wypłata wynagrodzenia jego wysokość powinna odpowiadać wykonanej pracy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika