Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Pytanie:

"Jakiej wysokości czesne należy zapłacić, jeżeli zrezygnowano z usługi edukacyjnej w czasie jej trwania?"

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową zlecenia, którą dający zlecenie konsument (student, uczestnik kursu) może wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie (szkole, uczelni) wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia konsument obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Te ogólne reguły bywają różnie interpretowane przez świadczących usługi edukacyjne, którzy często stosują w umowach tzw. klauzule niedozwolone. Generalna zasada stanowi, że w sytuacji rezygnacji ze świadczenia na swoją rzecz usługi edukacyjnej konsument ma obowiązek zapłaty tylko za zajęcia przez niego już wykorzystane, a nie za te, które odbędą się w przyszłości, tj. po rezygnacji z usługi. Jeżeli za jeszcze nieodbyte zajęcia student już zapłacił, to w razie rezygnacji ma prawo do zwrotu tych należności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika