Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów

Pytanie:

Polski przedsiębiorca dokonał importu towarów na terytorium Niemiec, płacąc tamtejszy podatek VAT z tytułu importu. Następnie przewiózł te towary do Polski, gdzie dokonywał ich sukcesywnej sprzedaży (dostawa krajowa). Przedsiębiorca ten nie ma zarejestrowanego przedsiębiorstwa na terytorium Niemiec, nie jest też tam zarejestrowany jako niemiecki podatnik VAT. Czy przemieszczając ww. towary z terytorium Niemiec na terytorium Polski przedsiębiorca ten dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju (Polski)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (np. z Niemiec) na terytorium kraju (Polski), jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego (Niemiec) w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa (przepis nie wymaga prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Niemiec) wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju (w Polsce).

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, wystąpi w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Najbardziej wątpliwym jest warunek, iż przemieszczenie towarów musi nastąpić przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz. Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, przez podatek od wartości dodanej - rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Ponieważ jednak VAT z tytułu importu został w Niemczech zapłacony, więc podatnik nie może twierdzić, że nie jest on podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu stanowi szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Szczególny charakter tej czynności wiąże się przede wszystkim z tym, (...)

 • Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

  1 czerwca weszła w życie większa część obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe przepisy zmieniają listę dowodów dokumentacyjnych, (...)

 • Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w (...)

 • Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

  Od 1 maja 2004 r. obrót między Polską a innymi krajami Unii określany jest mianem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) bądź wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (...)

NA SKÓTY