Wgląd do protokołu PIP

Pytanie:

"W związku z wykroczeniami przeciwko zapisom Kodeksu Pracy przez mojego pracodawcę, wystosowałem do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie stosownej kontroli. Moje spostrzeżenia w pełni się potwierdziły, a przeprowadzający czynności kontrolne inspektor w nocie zwrotnej poinformował mnie o tym, iż pracodawca został zobowiązany wystąpieniem pokontrolnym do postępowania zgodnego z prawem. Ponadto w związku z ujawnionymi wykroczeniami w stosunku do pracodawcy zostały podjęte prawem przewidziane środki prawne. Czy mam prawo na swój wniosek otrzymania z Państwowej Inspekcji Pracy szczegółowej pisemnej informacji na temat zakresu uchybień jakich dopuścił się pracodawca, wydanych zaleceń oraz podjętych prawem przewidzianych środków prawnych w związku z tymi uchybieniami?"

Odpowiedź prawnika: Wgląd do protokołu PIP

Zgodnie z art. 19g ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w toku wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy współdziała ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi i społeczną inspekcją pracy. Współdziałanie, polega w szczególności na:

  • informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli,
  • analizowaniu uwag i spostrzeżeń wnoszonych przez zakładowe organizacje związkowe, organy samorządu załogi i społecznych inspektorów pracy w trakcie wykonywania czynności kontrolnych,
  • poinformowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach,
  • udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy.

Zatem takich informacji nie udziela się poszczególnym pracownikom, z uwagi zwłaszcza na ochronę pracownika, który dokonał skargi. Bowiem pracownicy PIP powinni zachować dane osoby, która złożyła skargę w tajemnicy. Poza tym pracownicy PIP maja środki do tego, aby pracodawca zastosował sie do postanowień pokontrolnych.

Protokół pokontrolny jest sporządzany po dokonanej kontroli. Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • maluska 2018-01-18 14:57:02

    Czy mam prawo na swoj wniosek otrzymania zPIP szczegolowej informacfji na temat zakresu kontroli ,uchybien,jakich dopuscfil sie pracodawca,wydanych zalecen oraz podjetych prawempraewidzianych srodkow w zwiazku z tymi uchybieniami

  • Ann 2015-08-28 16:36:19

    Witam, mój pracodawca, po kontroli PIP przedstawił umowę rzekomo zawartą ze mną na miesiąc przed tym jak rzeczywiście zaczełam u nich pracę. Njpradwopodobniej umowa została sfałszowana wraz z nie moim podpisem. Chciałabym napisać wniosek do PIP o wgląd z raportu kontroli -równiez chciałabym zobaczyć umowę, która w rzeczywistości nie istnieje. Proszę o pomoc.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika