e-prawnik.pl Porady prawne

Wykroczenia przeciwko pracownikowi porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

  Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeżeli jest stosowany wobec niego mobbing?

  Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu
 • Pojęcie mobbingu

  Czym jest mobbing?

  Pojęcie mobbingu
 • Mobbing w pracy

  Jakie zachowanie przełożonego można uznać z mobbing w pracy?

  Mobbing w pracy
 • nierespektowanie praw pracownika niepełnosprawnego

  Lekarz specjalista zatrudniony na podstawie umowy o pracę w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w niepełnym wymiarze czasu pracy posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, (...)

  nierespektowanie praw pracownika niepełnosprawnego
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia

  Czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, spełnia warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na (...)

  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia
 • Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na mobbing

  Czy pracownik, który rozwiązał umowę o pracę z uwagi na mobbing, ma prawo domagać się od pracodawcy jakiegoś odszkodowania na podstawie kodeksu pracy?

  Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na mobbing
 • Odpowiedzialność pracodawcy za szkody powstałe wskutek mobbingu

  Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, powstałe wskutek mobbingu obecnego w jego zakładzie pracy?

  Odpowiedzialność pracodawcy za szkody powstałe wskutek mobbingu
 • Definicja mobbingu według kodeksu pracy

  Jak na gruncie kodeksu pracy należy rozumieć pojęcie mobbingu?

  Definicja mobbingu według kodeksu pracy
 • Mobbing - nagranie wypowiedzi

  Czy nagranie wypowiedzi szefa dokonane bez jego wiedzy i zgody na dyktafonie może być dowodem na mobbing w pracy(rzecz jasna w tym wypadku treść wypowiedzi jednoznacznie wskazywałaby na mobbing) i (...)

  Mobbing - nagranie wypowiedzi
 • Znieważenie przez pracodawcę

  Zostałam pisemnie oskarżona przez kierownika zakładu pracy o niewypełnienie warunków umowy. Oczywiście są one bezpodstawne, bo w czasie trwania umowy nie zarzucono mi nic i regularnie wypłacano (...)

  Znieważenie przez pracodawcę
 • Zakres czynności umowa o pracę i cywilnoprawnej

  Osoba wykonuje pewne czynności w ramach umowy o pracę - etat pn-pt; 8-16. W ramach umowy cywilnoprawnej wykonuje on te same czynności w godzinach nieetatowych (np. 16-22) w dni powszednie oraz w dni (...)

  Zakres czynności umowa o pracę i cywilnoprawnej
 • Lekceważenie zaleceń pokontrolnych PIP

  Osoba od wielu lat jest zatrudniona przez pracodawcę w formie umowy cywilnoprawnej. Z punktu widzenia prawa pracy praca tej osoby wypełnia przesłanki art. 22 par.1 a więc ma określony ściśle ciągle (...)

  Lekceważenie zaleceń pokontrolnych PIP
 • Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy

  W firmie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Firmę reprezentuje Zarząd: Prezes oraz Członek Zarządu. Kto może zostać ukarany mandatem w przypadku stwierdzenia przez (...)

  Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zatrudnienie pracownika w zagrożonym środowisku

  Pracodawca zatrudnia pracownika w jednostce budżetowej. W miejscu pracy występuje zagrożenie bakteriologiczne i biologiczne. Pracodawca dopuszcza pracownika do pracy bez zachowania dopuszczenia z pełną (...)

  Zatrudnienie pracownika w zagrożonym środowisku
 • Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

  Co grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia za godziny wykraczające poza obowiązujące normy czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy?

  Zadaniowy czas pracy - nadgodziny
 • Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

  W dniu 22.12.2007 r. złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia art. 30 par. 1 pkt.2 . W tym okresie napisałam, że wykorzystuje zaległy urlop w ilości (...)

  Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę
 • Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

  Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia (...)

  Powództwo o zapłatę wynagrodzenia
 • Ochrona praw pracowniczych za granicą

  Mój narzeczony pracuje w Wielkiej Brytanii, nie ma jeszcze ukończonych 21 lat. Z racji tego zarabia 4,85 funta na godzinę choć inni pracownicy maja 5,35 funta bo są pełnoletnimi pracownikami(maja (...)

  Ochrona praw pracowniczych za granicą
 • Wysokość grzywny za wykroczenia z kodeksu pracy

  Sąd Grodzki może wymierzyć grzywnę za naruszanie praw pracowniczych. Jaki jest zakres możliwych kar?

  Wysokość grzywny za wykroczenia z kodeksu pracy
 • Molestowanie i mobbing w pracy

  Była pracownica wystąpiła z pozwem o odszkodowanie za mobbing. W prośbie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie podała przyczyny. Zarzuca jednemu z pracowników pracodawcy (jej bezpośredniemu (...)

  Molestowanie i mobbing w pracy
 • Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu

  Pytanie dotyczy praktycznego zastosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących mobbingu. W 2000 r. była kontrola, podczas której nie stwierdzono uchybień dotyczących sposobu rozliczania odsetek należnych (...)

  Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu
 • Niezgłoszenie o zatrudnianiu pracownika

  Czy PUP może nakazać płatność kary bez wydawania decyzji administracyjnej za nie zatrudnienie pracownika?

  Niezgłoszenie o zatrudnianiu pracownika
 • Świadczenia w okresie wypowiedzenia

  Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę (dwutygodniowy okres wypowiedzenia). Po dwóch dniach zachorowałem na 4 tygodnie. Otrzymałem świadectwo pracy. Pracodawca natomiast nie wypłacił mi ani wynagrodzenia (...)

  Świadczenia w okresie wypowiedzenia
 • Przekroczenie norm czasu pracy

  Czy równoważnym czasie pracy przekroczenie którejś z norm (dobowej ilości godzin, czasu od zakończenia do rozpoczęcia pracy w dniu następnym, itp.) powoduje konsekwencje w postaci konieczności (...)

  Przekroczenie norm czasu pracy
 • Regulamin pracy a umowa o pracę

  Ustalenia zawarte w mojej umowie o pracę są sprzeczne z postanowieniami regulaminu zakładu pracy. Które postanowienia w świetle prawa są obowiązujące?

  Regulamin pracy a umowa o pracę
 • Wgląd do protokołu PIP

  W związku z wykroczeniami przeciwko zapisom Kodeksu Pracy przez mojego pracodawcę, wystosowałem do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie stosownej kontroli. Moje spostrzeżenia w pełni (...)

  Wgląd do protokołu PIP
 • Naruszenie praw pracownika

  Jestem na okresie wypowiedzenia. Umowę o pracę wypowiedział pracodawca. Od blisko miesiąca proszę firmę o udostępnienie mi regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, rozliczenia mojego czasu pracy. (...)

  Naruszenie praw pracownika
 • Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

  Czy pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe musi precyzyjnie zawierać ilość godzin nadliczbowych i daty, w których były wypracowane? Czy pozew musi być poparty (...)

  Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę
 • Kurator spółki jako pracodawca

  Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

  Kurator spółki jako pracodawca
 • Zakaz dyskryminacji pracowników

  Art. 18[3a]. § 1. Kodeksu pracy stanowi: "Pracownicy, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, wyznanie oraz orientację seksualną, (...)

  Zakaz dyskryminacji pracowników
 • Udowodnienie mobbingu w firmie

  Jestem w pracy prześladowany i upokarzany. Ponieważ pozostali pracownicy są też zastraszeni nie będą zeznawać w sądzie. Jakie mogę podnieść dowody by dowieść prześladowania (nagrywać rozmowy, (...)

  Udowodnienie mobbingu w firmie