Mobbing w pracy

Pytanie:

Jakie zachowanie przełożonego można uznać z mobbing w pracy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu pracy zakazują pracodawcy stosowania mobbingu. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94 [3] kp). Zakres działań mogących zostać uznanymi za mobbing jest w praktyce bardzo szeroki -od opowiadania anegdot i żartów na temat wybranej osoby po agresję fizyczną. Przesłanki mobbingu wynikające z art. 94[3] § 2 kp, muszą być uporczywe i długotrwałe, oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Ocena w tym zakresie winna być zobiektywizowana uwzględniająca okoliczność, że działania cechujące mobbing powtarzają się wielokrotnie, systematycznie przez dłuższy czas (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. III APa 61/2009).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.2.2015

  Mobbing w pracy - jak się bronić?

  Na czym polega i gdzie występuje mobbing, jak definiuje go polskie prawo? Jak bronić się przed mobbingiem i co przysługuje ofiarom mobbingu? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Tego wszystkiego (...)

 • 7.12.2004

  Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

  Odpowiedzialność pracodawcy może być również wynikiem naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane (...)

 • 30.4.2015

  Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

  Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • 7.4.2015

  Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

  Obowiązki pracodawcy wobec pracownika można w zasadzie podzielić na ogólne i szczegółowe. Wszystkie wynikają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź ustaw szczegółowych. (...)

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.