e-prawnik.pl Porady prawne

Mobbing w pracy

Pytanie:

Jakie zachowanie przełożonego można uznać z mobbing w pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Mobbing w pracy

28.4.2012

Przepisy kodeksu pracy zakazują pracodawcy stosowania mobbingu. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94 [3] kp). Zakres działań mogących zostać uznanymi za mobbing jest w praktyce bardzo szeroki -od opowiadania anegdot i żartów na temat wybranej osoby po agresję fizyczną. Przesłanki mobbingu wynikające z art. 94[3] § 2 kp, muszą być uporczywe i długotrwałe, oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Ocena w tym zakresie winna być zobiektywizowana uwzględniająca okoliczność, że działania cechujące mobbing powtarzają się wielokrotnie, systematycznie przez dłuższy czas (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. III APa 61/2009).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ