Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Pytanie:

"Czy pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe musi precyzyjnie zawierać ilość godzin nadliczbowych i daty, w których były wypracowane? Czy pozew musi być poparty dowodami? Pracodawca nie udostępnia mi ewidencji mojego czasu pracy. Czy łamanie przepisów Kodeksu Pracy przez pracodawcę można skarżyć w Państwowej Inspekcji Pracy? Jaka ma być forma takiego wniosku lub skargi? Czy zarzucając pracodawcy łamanie Kodeksu Pracy muszę poprzeć to dowodami, czy też wystarczą stwierdzenia i opis zaistniałych wydarzeń? Czy mogę jako zarzut podać wymuszanie Pracodawcy na mnie podpisywanie umów o pracę z miesięcznym lub dwumiesięcznym opóźnieniem ze wstecznymi datami? Taką zasadę stosuje Pracodawca w mojej firmie w stosunku do wielu pracowników. Czy nieudostępnianie pracownikowi regulaminu pracy, ewidencji czasu pracy pracownika, regulaminu wynagradzania jest łamaniem prawa? Czy odmawianie pracownikowi możliwości kontaktu z Dyrektorem Firmy przez dyrektorów zajmujących się sprawami socjalnymi jest zgodne z prawem. Pracodawca odmawia podania telefonu oraz adresu e-mail, nie umawia na spotkanie z Naczelnym Dyrektorem. Zasłania się tajemnicą służbową i brakiem czasu Dyrektora."

Odpowiedź prawnika: Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Sam pozew nie musi zawierać aż tak szczegółowych danych. Pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe), a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu (suma żądanego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe), chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Pozew powinien zawierać przytoczone okoliczności faktyczne (okres, w którym nie wypłacano wynagrodzenia) uzasadniające żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Okoliczności faktyczne powinny być poparte dowodami dołączonymi do pozwu lub wnioskami o przeprowadzenie określonego dowodu.

Pozew może zawierać wnioski o polecenie pozwanemu (pracodawcy) dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu.

Nieudostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika może być - jak już wyżej wspomniano - obarczone obowiązkiem jej dostarczenia na żądanie określonych uprawnionych podmiotów. Nieudzielenie dostępu pracownikowi do ewidencji czasu pracy nie stanowi wykroczenia pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek jej prowadzenia i udostępniania na żądanie uprawnionych podmiotów (sądu).

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Do zakresu działania inspekcji należy w szczególności:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, a zwłaszcza przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,

 • analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa pracy,

 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego.

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje swoje zadania poprzez wykonywanie przez jej pracowników kontroli działalności podmiotów zatrudniających osoby fizyczne, która może być przeprowadzana bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Wystarczające jest złożenie wniosku przez pracownika o przeprowadzenia takiej kontroli. Oczywiście zasadność tego wniosku będzie oceniana jeżeli wnioskujący przedstawi dowody popierające, że doszło do naruszenia określonych norm przez pracodawcę.

Taki zarzut może być podniesiony. Takie zachowanie może być kwalifikowane jako przestępstwo. Warunkiem jest by naruszało prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Jeżeli nie doszło do zaznajomienia pracowników z regulaminem pracy - w sposób przyjęty u danego pracodawcy - wtedy nie obowiązuje on pracowników.

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Niezapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy przy przyjmowaniu do pracy powoduje, że pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków pracowniczych, powołując się na usprawiedliwioną ich nieznajomość.

Jeżeli są łamane prawa pracownicze pracownika, wtedy nie ma pracownik obowiązku kontaktowania się z przełożonym osoby, która odpowiada za dział związany z pracownikami. Oczywistym jest, że takiego kontaktu pracownikowi ich przełożony nie powinien utrudniać. Przy czym pracownik nie musi się kontaktować, odwoływać od decyzji przełożonego pracowników do jego przełożonego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • emilka 2012-11-19 12:02:20

  Mój mąż też pracuje w takiej firmie gdzie pracuje po 10-12 godzin dziennie i już rok czeka aż mu pracodawca wypłaci pieniążki za urlop na którym był w styczniu tego roku, nie zapłacił chorobowego z września i nie wiem jak napisać wniosek do PIP proszę o pomoc:)

 • maRiA 2012-03-04 11:43:14

  Mój mąż pracował w firmie gdzie jawnie były naruszane prawa pracownicze.Nie dostał umowy o pracę.Pracował po 10 i więcej godzin dziennie.Takie dni jak sobota czy dni świąteczne były rozliczane jako normalna godzina pracy.O nadgodzinach nie można było nawet sobie pomarzyć.Nadszedł moment kiedy nie wytrzymał obelg i odszedł wraz z innymi pracownikami.Wtedy zaczęły się schody.Dziś już 2 tygodnie czeka na świadectwo pracy.Drogą pocztową pracodawca przesłał Pit-11 i tu szok bo się okazuje ze rejestracja była na pół etatu.Oczywiście została złożona skarga do PIP ale wszystko trwa a mój mąż nie może bez świadectwa podjąć nowej pracy.Wykładnia prawa co innego a rzeczywistość co innego.

 • krzysiek 2011-11-04 19:20:14

  jak mam napisac pozew przeciwko pracodawcy o nie oplacanie mi zusu???


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika