Właściwość miejscowa urzędu skarbowego

Pytanie:

"Według jakiej właściwości urzędu skarbowego należy zapłacić podatek od spadku jeśli część spadku należy do właściwości jednego urzędu (rachunek bankowy spadkodawcy), część drugiego (siedziba spółki, której udziały należą do masy spadkowej), a sam spadkodawca mieszkał za granicą i nie miał w Polsce ostatniego miejsca pobytu. "

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa urzędu skarbowego

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:

  • w sprawach spadku i zachowku - według miejsca położenia przedmiotów majątkowych nabytych w drodze spadku, a jeżeli przedmioty te są położone na obszarze działania dwóch lub więcej naczelników urzędów skarbowych - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu; 
  • w sprawach prawa do wkładów oszczędnościowych wypłacanych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci, jeżeli nabywca wkładów oszczędnościowych nie jest równocześnie spadkobiercą wkładcy - według ostatniego miejsca zamieszkania wkładcy.

Jeżeli nabycie w drodze spadku lub darowizny dotyczy w całości lub w części rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą, właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania spadkobiercy w dniu nabycia spadku, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca ich pobytu. Zob. § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. 2005 r., Nr 165, poz. 1371), obowiązującego od 1 września br., które wyłącza zastosowanie do spraw podatku od spadków i darowizn reguł określania właściwości miejscowej organu wynikających z Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z § 10 tego rozporządzenia, jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego (powyżej wskazanych), właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Podobne zasady ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego dla podatku od spadku obowiązywały również na gruncie poprzedniego rozporządzenia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych (§ 6 i § 9).

Podatek od spadków płaci się dopiero po otrzymaniu decyzji urzędu skarbowego ustalającej jego wysokość.

Więcej informacji na temat opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn można znaleźć w poniższym artykule e-prawnika:

Podatek od spadków


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika