Właściwość miejscowa wymiany dokumentów

Pytanie:

"Muszę wymienić dowód osobisty (stary), prawo jazdy (jeszcze stare) i paszport (kończy się ważność). Zamieszkuję w innej miejscowości niż jestem zameldowany (zaniedbałem obowiązek meldunkowy). Jaka jest właściwość miejscowa do wymiany powyższych dokumentów (miejsce zameldowania, zamieszkania, czy jeszcze inne)?"

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa wymiany dokumentów

Wymiana opisanych dokumentów jest jednocześnie bardzo dobrą okazją do dopełnienia obowiązku meldunkowego. Najlepiej byłoby, gdyby Pan wymeldował się ze starego miejsca zamieszkania i zameldował w nowym. W poprzedniej miejscowości otrzyma Pan zaświadczenie o wymeldowaniu. Z tym zaświadczaniem należy zgłosić się do urzędu gminy (wydziału meldunkowego) w obecnym miejscu zamieszkania i dokonać obowiązku meldunkowego i jednocześnie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Dzięki temu nowy adres będzie już uwidoczniony w nowym dokumencie tożsamości. W przeciwnym razie dowód osobisty trzeba będzie wymienić w miejscu obecnego stałego zameldowania, czyli tam, gdzie już Pan nie mieszka.

Zgodnie z art. 97 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy) wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.  

Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą - konsul. Ustawa ta nie definiuje pojęcia miejsca stałego pobytu. Wydaje się, iż najwłaściwszym byłoby odwołanie się w tym zakresie do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Naszym zdaniem właściwym jest więc wojewoda ze względu na Pana miejsce zameldowania. W opisanym przypadku najprościej byłoby najpierw się zameldować i wymienić dowód, a następnie – paszport.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika