Właściwość miejscowa wymiany dokumentów

Pytanie:

Muszę wymienić dowód osobisty (stary), prawo jazdy (jeszcze stare) i paszport (kończy się ważność). Zamieszkuję w innej miejscowości niż jestem zameldowany (zaniedbałem obowiązek meldunkowy). Jaka jest właściwość miejscowa do wymiany powyższych dokumentów (miejsce zameldowania, zamieszkania, czy jeszcze inne)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wymiana opisanych dokumentów jest jednocześnie bardzo dobrą okazją do dopełnienia obowiązku meldunkowego. Najlepiej byłoby, gdyby Pan wymeldował się ze starego miejsca zamieszkania i zameldował w nowym. W poprzedniej miejscowości otrzyma Pan zaświadczenie o wymeldowaniu. Z tym zaświadczaniem należy zgłosić się do urzędu gminy (wydziału meldunkowego) w obecnym miejscu zamieszkania i dokonać obowiązku meldunkowego i jednocześnie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Dzięki temu nowy adres będzie już uwidoczniony w nowym dokumencie tożsamości. W przeciwnym razie dowód osobisty trzeba będzie wymienić w miejscu obecnego stałego zameldowania, czyli tam, gdzie już Pan nie mieszka.

Zgodnie z art. 97 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy) wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.  

Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą - konsul. Ustawa ta nie definiuje pojęcia miejsca stałego pobytu. Wydaje się, iż najwłaściwszym byłoby odwołanie się w tym zakresie do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Naszym zdaniem właściwym jest więc wojewoda ze względu na Pana miejsce zameldowania. W opisanym przypadku najprościej byłoby najpierw się zameldować i wymienić dowód, a następnie – paszport.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY