Właściwość sądu a postępowanie upominawcze

Pytanie:

Piszę pracę, w której muszę zawrzeć informację nt. postępowania upominawczego. KPC wyróżnia kilka właściwości miejscowych sądu (ogólną, przemienną, wyłączną etc). Czy do spraw rozpatrywanych w postępowaniu upominawczym mają zastosowanie wszystkie wymienione w KPC przepisy dot. właściwości miejscowej sądu, czy tylko niektóre?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Gdyby spojrzeć na systematykę kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie upominawcze należy do grupy postępowań odrębnych trybu procesowego. Uwaga ta ma istotne znaczenie w omawianej sprawie, bowiem postępowanie upominawcze nie niesie za sobą odrębnej, niezależnej regulacji prawnej i jest ściśle związana z ogólnymi postanowieniami Kodeksu dotyczącymi postępowania procesowego. Art. 4971 par. 1 kpc przewiduje jedynie, że postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Jest to jedyny przepis szczególny regulujący materię właściwości sądu w odniesieniu do postępowania upominawczego. Do postępowania tego znajdują bowiem zastosowanie wszystkie regulacje zawarte w części ogólnej Kodeksu, odnoszące się do właściwości sądu cywilnego, czyli: właściwości rzeczowej, miejscowej, przemiennej, wyłącznej oraz nieuregulowanej w kpc właściwości funkcjonalnej (związanej ze strukturą organizacyjną sądów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY