Właściwość sądu

Pytanie:

Jaki sąd jest właściwy miejscowo do wytoczenia powództwa skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.)? Czy jest to sąd miejsca położenia nieruchomości, miejsca sporządzenia aktu notarialnego czy też sąd miejsca zamieszkania pozwanego? Jeżeli sprawa toczy się przed sądem niewłaściwym miejscowo co można zrobić aby sprawa trafiała do sądu właściwego? Kiedy to najlepiej uczynić skoro juz termin rozprawy został wyznaczony w innym sądzie najprawdopodobniej niewłaściwym miejscowo? Jakie są skutki rozpoznania sprawy przez niewłaściwy sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 38 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli powództwo dotyczy własności nieruchomości, powinno ono zostać wytoczone przed sąd miejsca jej położenia. Zakładmy zatem, że czynność dotyczyła nieruchomości skoro pytający podaje ten fakt. Konsekwencje wytoczenia powództwa z naruszeniem przepisów o właściwości wyznacza art. 200 k.p.c. W takiej sytuacji sąd powinien przekazać sprawę sądowi właściwemu. Jeżeli sąd, któremu sprawa została przekazana jest równorzędny względem sądu przekazującego, jest on związany treścią postanowienia. Wszystkie czynności dokonane przez sąd niewłaściwy pozostają w mocy. Decyzja o przekazaniu sprawy należy do samego sądu. Jedyne co strona może zrobić w takiej sytuacji to zasugerować sądowi wydanie takiego postanowienia. Należy pamiętać jednak, że sąd nie będzie związany takim wnioskiem. Jeżeli wyrok zostanie wydany przez sąd niewłaściwy miejscowo, nie ma to znaczenia dla sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: