e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość urzędu skarbowego

Pytanie:

W spółce z o.o. w styczniu 2007 r. wszystkie udziały kupił od Polaka Duńczyk. Gdy właścicielem był Polak, spółka rozliczała się podatkowo w Urzędzie Skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Kiedy zmieni się właściwość urzędu skarbowego? W jaki sposób należy powiadomić o tym urząd skarbowy i jaki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość urzędu skarbowego

1.2.2007

Zmiana urzędu skarbowego na duży, wyspecjalizowany, to zgodnie z ustawą o urzędach i izbach skarbowych obowiązek podatników, którzy m.in. są zarządzani bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu (art. 5 ust. 9b pkt 7 lit c ustawy o urzędach i izbach skarbowych).

Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło ich włączenie do danej kategorii podatników (a zatem jeśli nabycie udziałów przez nierezydenta nastąpi w styczniu 2007, zmiana właściwości urzędu skarbowego nastąpi od 1 stycznia 2008 r.). Podatnicy są obowiązani zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana, składając zawiadomienie według ustalonego wzoru (art. 5a ust. 3 wskazanej ustawy). Zawiadomienie jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1698).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ