Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Pytanie:

"Jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Ustawa stanowi, że:

Art. 39. W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

Przywołać tu należy postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada

2009 r. (II AKo 219/2009): „Kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego ujęte zostały w odrębnej ustawie z dnia 7 września 2007 roku, to jednak – niezależnie od przyjętej techniki legislacyjnej – ich materia stanowi część uregulowań dotyczących prawa karnego wykonawczego, a zatem nie może być interpretowana w oderwaniu od zasadniczych reguł zawartych w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku. Podstawową zasadą rządzącą kwestią właściwości sądu penitencjarnego jest zasada miejsca pobytu osoby skazanej – art. 3 § 2 k.k.w. – co wynika głównie z potrzeby zapewnienia uczestnictwa osoby skazanej w posiedzeniach sądu penitencjarnego. Skoro decyduje miejsce pobytu osoby skazanej, to wskazane normy bez pozornej sprzeczności spójnie i konsekwentnie rozstrzygają problem właściwości sądu – jeśli skazany przebywa w zakładzie karnym, winien to być sąd w okręgu którego skazany odbywa karę pozbawienia wolności (art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku), a jeśli skazany jest na wolności, to sąd w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana (art. 38 tejże ustawy)”. Właściwym organem do złożenia wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie więc sąd penitencjarny w okręgu, w którym skazany odbywa teraz karę pozbawienia wolności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika