Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Pytanie:

Jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa stanowi, że:

Art. 39. W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

Przywołać tu należy postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada

2009 r. (II AKo 219/2009): „Kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego ujęte zostały w odrębnej ustawie z dnia 7 września 2007 roku, to jednak – niezależnie od przyjętej techniki legislacyjnej – ich materia stanowi część uregulowań dotyczących prawa karnego wykonawczego, a zatem nie może być interpretowana w oderwaniu od zasadniczych reguł zawartych w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku. Podstawową zasadą rządzącą kwestią właściwości sądu penitencjarnego jest zasada miejsca pobytu osoby skazanej – art. 3 § 2 k.k.w. – co wynika głównie z potrzeby zapewnienia uczestnictwa osoby skazanej w posiedzeniach sądu penitencjarnego. Skoro decyduje miejsce pobytu osoby skazanej, to wskazane normy bez pozornej sprzeczności spójnie i konsekwentnie rozstrzygają problem właściwości sądu – jeśli skazany przebywa w zakładzie karnym, winien to być sąd w okręgu którego skazany odbywa karę pozbawienia wolności (art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku), a jeśli skazany jest na wolności, to sąd w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana (art. 38 tejże ustawy)”. Właściwym organem do złożenia wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie więc sąd penitencjarny w okręgu, w którym skazany odbywa teraz karę pozbawienia wolności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

  Rządowy projekt przewiduje rozwiązanie, które zapewni bezpieczne oraz skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego (...)

 • 15.2.2014

  Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, (...)

 • 25.4.2017

  Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

  Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak \"program pracy więźniów\" i rozbudowa systemu (...)

 • 8.10.2018

  Zmiany w dozorze technicznym

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i zmniejszenie (...)

 • 15.6.2018

  Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  Nowe rozwiązania prawne zwiększają ochronę ofiar przestępstw i umożliwiają precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. Inna nowelizacja zakłada zaś zmianę systemu naboru oraz szkolenia (...)