Wniosek o sądowe zniesienie współwłasności

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać o zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek należy wnieść do sądu wraz z jego odpisem, które muszą zostać własnoręcznie podpisane. Zgodnie z art. 607 k.p.c. do wniosków, dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej lub dla których prowadzony jest zbiór dokumentów, należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów. Co bardzo istotne we wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Dowodem takim będzie odpis z księgi wieczystej. Wnioskodawca musi również wskazać sposób zniesienia współwłasności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: