Wniosek o upadłość spółki

Pytanie:

W którym momencie najlepiej zgłosić wniosek o upadłość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Właściwym momentem zgłoszenia wniosku o upadłość jest zasadniczo chwila pojawienia się niewypłacalności, co oznacza, że dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. W przypadku osoby prawnej niewypłacalność oznacza moment, w którym zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Z punktu widzenia odpowiedzialności członków zarządu pojecie tego „właściwego momentu” jest bardzo elastyczne (z uwagi na ochronę wierzycieli). Moment ten określa się więc zawsze w stosunku do konkretnego przypadku.

W szczególności do wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu nie wystarczy wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego, ale konieczne jest rzeczywiste wszczęcie tego postępowania, a także powinno dojść do należytego wykonania układu, bo dopiero wówczas zrealizuje się cel postępowania układowego, jakim jest zapobieżenie upadłości (wyrok SN z dnia 6 czerwca 1997 r., III CKN 65/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 181).

Warto też wskazać przesłanki odpowiedzialności członka zarządu. Otóż odpowiada on za zobowiązanie, jeżeli stało się ono wymagalne gdy sprawował on funkcję i jednocześnie właściwy moment do zgłoszenia upadłości pojawi się, gdy pełnił funkcje. Temat może też przybliżyć lektura artykułu Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowego

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY