Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozwodu

Pytanie:

"Mąż złożył w sądzie pozew o rozwód z orzeczeniem o mojej winie. Zachowanie męża w ciągu ostatnich miesięcy budzi wątpliwości co do stanu jego zdrowia psychicznego. Czy - jako pozwanej - przysługuje mi prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie badania męża (mąż jest AA od trzech lat i leczy się u psychiatry) i czy mogę to zrobić przed, lub podczas rozprawy pojednawczej? Mąż likwiduje konta bankowe i ukrywa majątek naszego małżeństwa. Czy mogę złożyć wniosek o zabezpieczenie majątku dorobkowego? W jaki sposób mogę spowodować przymus ujawnienia wszystkich składników majątku tak, by podział majątku przy rozwodzie obejmował jego całość?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozwodu

Posiedzenie pojednawcze wyznaczane jest w celu nakłonienia małżonków do pojednania się i odstąpienia od żądania orzeczenia rozwodu. Jeżeli posiedzenie to nie przyniesie oczekiwanych skutków sąd wyznaczy rozprawę. Podczas trwania rozprawy, aż do jej zamknięcia strony mogą przytaczać okoliczności faktyczne oraz dowody na poparcie swoich twierdzeń lub na odparcie twierdzeń strony przeciwnej. W związku z tym, zarówno pozwany jak i powód mają prawo przeprowadzania dowodów i przytaczania okoliczności faktycznych. Wcześniej postępowania dowodowego nie przeprowadza się. W przypadku wnioskowania o przeprowadzenie dowodu z badania psychiatrycznego konieczne będzie oznaczenie faktów podlegających udowodnieniu. Strony mogą również przytaczać dowody i okoliczności faktyczne w odpowiedzi na pozew. Odpowiedź taka może być wniesiona przez pozwanego (a wiec w tym przypadku przez Panią) przed pierwszą rozprawą. Jeżeli pierwsza rozprawa już się odbędzie, wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest dopuszczalne. Odpowiadając na pytanie dotyczące zabezpieczenia majątku objętego wspólnością majątkową. Otóż sąd może wydać zarządzenie tymczasowe o zabezpieczeniu roszczenia, którego można dochodzić w sądzie powszechnym. Dopuszczalne to jest, jeżeli roszczenie jest wiarygodne, a brak zabezpieczenia mógłby wierzyciela pozbawić zaspokojenia. W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym, roszczeniem przysługującym Pani, którego zabezpieczenia możnaby żądać jest roszczenie o podział majątku wspólnego. Ponieważ Pani mąż podejmuje działania, które mogą prowadzić do tego, że zaspokojenie roszczenia może zostać ograniczone, wydaje się, że wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczenia jest uzasadnione. Sąd wydaje zarządzenie tymczasowe na wniosek. Zgodnie z art. 58 par. 3 na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Za okoliczności powodujące nadmierną zwłokę w postępowaniu może być uznany istniejący między stronami spór co do składników tego majątku. Jeżeli są nie dokona podziału majatku wspólnego, wówczas jego podziału trzeba będzie domagać się w odrębnym postępowaniu.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika