Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów

Pytanie:

Spółka refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych pracownikom w ramach określonego zarządzeniem wewnętrznym limitu. Podstawą refundacji jest: wniosek pracownika wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza okulisty oraz fakturą dokumentującą zakup okularów. Czy zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza okulistę w ramach tzw. badań okresowych pracowników i w przychodni, z którą pracodawca podpisał umowę o świadczenia medycyny pracy, czy też zaświadczenie może być wystawione przez dowolnego lekarza okulistę? Jak często pracownik może wystąpić z wnioskiem o refundację zakupu okularów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą refundacji zakupu okularów korekcyjnych jest zaświadczenie lekarskie wydane w ramach profilaktycznych badań lekarskich. Zaświadczenie takie może wydać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny pracy, medycyny przemysłowej lub higieny pracy. Nie musi to być lekarz wykonujący badania w przychodni, z którą pracodawca podpisał umowę.

Pracodawca jest obowiązany skierować pracownika na wstępne badania lekarskie oraz na okresowe badania lekarskie odbywające się nie rzadziej niż co 4 lata. Ponadto pracodawca obowiązany jest skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie w razie:

  • konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,
  • stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej,
  • stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej,
  • stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów.

Nie ma żadnych limitów w częstotliwości występowania pracownika z wnioskiem o refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika za każdym razem, kiedy wniosek uzasadniony jest orzeczeniem właściwego lekarza.

Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: