Wpływ inwestycji na środowisko

Pytanie:

We wniosku o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w strefie ochronnej jeziora parku krajobrazowego (fakt ten został w postępowaniu zatajony), inwestor podał informację (bez podania podstawy prawnej), że "planowane obiekty nie wpływają na stan środowiska naturalnego w sposób wymagający opracowania jego oceny". Na tej podstawie wszystkie kolejne decyzje wydawane były bez oceny tego wpływu. Gdyby oceny dokonano w postępowaniu, niewątpliwie lokalizacja inwestycji w strefie zakazu zostałaby ujawniona. Czy taka odręczna deklaracja inwestora o braku wpływu na środowisko jest dla organu administracji wystarczająca i pozwala pominąć formalną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, czy też jest to naruszenie trybu postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 46 prawa o ochronie środowiska, realizacja:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, 
 2. planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar 

-jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obszary o których mowa w art. 51 ustawy o ochronie środowiska, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to:

 • planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 • planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie postanowienia organu właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie dla przedsięwzięć jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia uzależniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć określiła w drodze rozporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, w tym przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne.

Na marginesie należy dodać, że zgodnie z art. 119 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się wznoszenia w pobliżu morza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.11.2018

  Projekt ustawy o dostępności

  Projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przewiduje realizację postulatów długo oczekiwanych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.

 • 17.4.2017

  Zalew Wiślany zostanie połączony z Zatoką Gdańską

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma na celu usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie (...)

 • 15.8.2018

  Usprawnienie rozbudowy gazoportu i gazociągu Baltic Pipe

  Usprawnienie rozbudowy gazoportu w Świnoujściu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - ma na celu nowelizacja przepisów. Powinno to zapewnić możliwości (...)

 • 21.2.2018

  Proponowane zmiany dot. inwestycji w ochronie zdrowia

  Rządowy projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się (...)

 • 9.9.2018

  Polska Strefa Inwestycji gotowa

  5 września weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają już możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację (...)