Wpływ studiów na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pytanie:

Jakie prawa pracownicze nabędę, jeżeli skończę studia zaoczne (będę miała łącznie 9 lat nauki w szkole średniej i na studiach) i zdobędę pierwszą pracę? Chodzi mi tu o wymiar prawa do pierwszego urlopu, itp.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. W przypadku ukończenia studiów do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się 8 lat. Nie chodzi tu więc o to jak długo trwała Pani edukacja w szkole średniej i na studiach łącznie, ale o to, iż wraz z ukończeniem szkoły wyższej (choćby trwała ona 6 lat) wlicza sie 8 lat do stażu pracy. Nie można sumować okresów za poszczególne szczeble edukacji. Wymiar urlopu wynosił będzie 20 dni jeśli pracownik był zatrudniony (też okres nauki) krócej niż 10 lat i 26 dni gdy był zatrudniony dłużej niż 10 lat. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Wyżej wymienione okresy będą przysługiwały w wymiarze 1/12 za każdy miesiąc w przypadku pierwszego roku zatrudnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Izabela

20.6.2010 13:33:4

Re: Wpływ studiów na wymiar urlopu wypoczynkowego

Witam Chciałabym dowiedzieć się ile przysługuje mi dni urlopu w przypadku kiedy ukończyłam szkołę wyższą zaocznie, ale pracowałam na umowę o dzieło. Czy studia zaoczne wliczają się do wymiaru urlopu i czy umowa o dzieło ma jakieś znaczenie? dziękuję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: