e-prawnik.pl Porady prawne

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

Pytanie:

W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

Ograniczenia w paleniu wyrobów tytoniowych reguluje ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 Nr 10 poz. 55). Ustawa wprowadza ograniczenia w paleniu wyrobów tytoniowych (poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi) w:

  • w zakładach opieki zdrowotnej

  • w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,

  • w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.

Ponadto rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż w/w miejsca przeznaczone do użytku publicznego, jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Przepisy te nie dotyczą zatem prywatnych budynków mieszkalnych. W nich ograniczenia można wprowadzić nie na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, ale na mocy postanowień np. regulaminu wspólnoty mieszkaniowej lub umowy najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?