Wspólnik świadczący usługi spółce komandytowej

Pytanie:

"Osoba O jest komandytariuszem w spółce komandytowej K. Spółka posiada kilku komandytariuszy. Jednocześnie osoba O w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz spółki komandytowej K. Czy osoba O może zaliczać w koszty uzyskania przychodu koszty wystawionych faktur na rzecz spółki komandytowej K? Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe?"

Odpowiedź prawnika: Wspólnik świadczący usługi spółce komandytowej

Oczywiście podatnik może świadczyć usługi spółce osobowej (np. komandytowej) w której jest wspólnikiem, przy czym oczywiście będzie miał z tego tytułu przychód (a nie koszt!), natomiast przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) restrykcyjnie podchodzą do możliwości zaliczenia w koszty spółki (a raczej wspólników, gdyż wspólnicy, a nie spółka jest podatnikiem) wynagrodzenia wspólnika z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz spółki.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Zatem – jak podkreśla się w literaturze – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wynagrodzenie (niezależnie od formy świadczenia pracy – również w formie niezależnej działalności gospodarczej) wypłacone jednemu ze wspólników spółki nie stanowi kosztu uzyskania przychodów tylko dla tego podatnika i nie ma przeszkód dla zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wspólników (proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki). Zgodnie z orzecznictwem, istotne jest przy tym, że wykonywana praca nie może być związana z reprezentowaniem i prowadzeniem spraw spółki i nie wynika z obowiązków określonych w umowie spółki.

Podsumowując, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi spółki komandytowej nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tego wspólnika. Nie ma natomiast przeszkód dla zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wspólników, w części odpowiadającej ich udziałowi w zysku.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika