Wycofanie wniosku od komornika

Pytanie:

"Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi, ale jeszcze nic nie wyegzekwował. Czy gdybym teraz wycofał wniosek to można na podstawie przepisów określić jakimi kosztami postępowania dłużnik obciąży stronę (i którą)?"

Odpowiedź prawnika: Wycofanie wniosku od komornika

Jak wynika z przepisów, kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji. Takie stanowisko wyrażone jest również w nauce prawa (O. Marcewicz, Komentarz aktualizowany do art.796 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2012). W związku z tym możliwe jest ewentualnie złożenie przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania, stosownie do brzmienia art. 825 pkt 1 k.p.c. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciel komornik pobiera opłatę od dłużnika. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w takiej sytuacji komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik  pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika