Wydzielenie części działki

Pytanie:

Posiadam działkę budowlaną 0,5 ha. Czy mogę przepisać notarialnie na własność wyznaczoną część działki (15 arów) bratu lub przekazać tą część w darowiźnie tak aby miał do tej części prawa własności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady, może Pan sprzedać, czy też darować część posiadanej działki bratu . Taka transakcja będzie wymagała wcześniejszego dokonania geodezyjnego podziału działek (który nie zawsze jest możliwy). Inne są natomiast procedury podziału działki w zależności od rodzaju tej działki.
I tak, przykładowo,  zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (ugn),  podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Podział nieruchomości (co do zasady) nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Podziału nieruchomości dokonuje się (przeważnie) na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.

Należy jednak podkreślić, że przepisów dotyczących podziału wskazanych w ugn nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Hanna

6.3.2013 12:43:24

sprzedaż części działki

Jestem współwłaścicielką 1/4 częsci działki położonej w Dzielnicy Białołęka. Czy mogę sprzedać swoją część, czy muszę najpierw dokonywać jakichś formalności,np. czy mam występować o zniesienie współwłasności tej działki w Sądzie, co mam robić, żeby sprzedać swój udział, który otrzymałam w spadku po ciotce


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: