Wydzielenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników

Pytanie:

"Prowadzę zakład fryzjerski, w którym nie byłem zobowiązany wydzielić pomieszczenia socjalnego. Chcę zatrudnić 1 lub 2 osoby do pracy w charakterze fryzjera(-ki). Będę zobowiązany do wydzielenia pomieszczenia socjalnego z umywalką. W zakładzie jest ogólnodostępne WC i osobno umywalka. Jaki przepis określa powierzchnię i wyposażenie pomieszczenia socjalnego przy zatrudnieniu 1 lub 2 osób? Czy musi być osobne WC? Czy będą na mnie ciążyły dodatkowe obowiązki, jeżeli zatrudnię dwie osoby różnej płci?"

Odpowiedź prawnika: Wydzielenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników

Zgodnie z § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Przepis ten nie zawiera wskazania konkretnej powierzchni takiego pomieszczenia, a jedynie odwołuje się do generalnej zasady, że pomieszczenie to powinno być odpowiednie. Pracodawca powinien więc sam ocenić jaka powierzchnia jest odpowiednia, co jednak nie oznacza dowolności pracodawcy przy ustalaniu odpowiedniej powierzchni. Pracodawca może się zwrócić do Państwowej Inspekcji Pracy celem ustalenia jaka powierzchnia pomieszczenia higienicznosanitarnego jest odpowiednia dla danego zakładu pracy, bądź celem przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli, czy przeznaczone przez pracodawcę pomieszczenie spełnia wymogi określone w ustawie dla pomieszczenia higienicznosanitarnego. W przepisach określona została natomiast wysokość pomieszczeń higienicznosanitarnych, których wysokość nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higienicznosanitarnych do 2,2 m w świetle -w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im co najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków. Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu.

Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest zatrudnionych do dziesięciu pracowników na jednej zmianie - pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Krzych 2012-11-23 20:00:28

    jakie warunki musi spełnić pokój socjalny w zakładzie pracy, czy musi być okno, jakie oświetlenie. z tego pokoju korzysta ok. 15 os. temperatura ok. 27 do 30 stopni bez dostępu świeżego powietrza brak okna.gdzie szukać przepisów które mówią o tym.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika