Wyjazd z wnuczkiem za granicę

Pytanie:

Planuję wyjazd z wnuczkiem do Stanów w odwiedziny jego rodzice już tam są czy są jakieś przeszkody w wyjeździe? Czy muszę mieć zgodę rodziców czy sam muszę mieć jakieś dokumenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do wyjazdu z wnuczkiem niezbędne jest wyrobienie mu paszportu. Być może dziecko zostało wpisane do paszportu rodziców, ale skoro wyjechali, to konieczne jest wyrobienie dziecku osobnego dokumentu. Tu pojawia się jednak kolejny problem, gdyż wniosek o paszport dla dziecka muszą podpisać co do zasady oboje rodzice. Istnieją dwa rozwiązania. Rodzice mogą odesłać do Polski wypełniony i podpisany wniosek. Mogą też udzielić dziadkowi pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z wystawieniem i odebraniem dokumentu. Następną przeszkodą może się okazać przepis rozporządzenia określającego tryb wydawania paszportu. Zgodnie z nim paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ. A paszport wystawiony osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera przedstawiciel ustawowy tej osoby, czyli rodzice. Ponadto osoba odbierająca paszport musi potwierdzić jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na podaniu - kwestionariuszu paszportowym. Naszym zdaniem jednak dziadek może wystąpić przy tych czynnościach jako pełnomocnik rodziców dziecka, legitymując się oczywiście stosownym umocowaniem. Oprócz kwestionariusza, pełnomocnictwa i zdjęć, do wydania paszportu potrzebne będą odpis zupełny aktu urodzenia, pisemny wniosek, zgodę przedstawiciela ustawowego oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu może przedstawić swój dowód osobisty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Krystyna

4.7.2016 0:45:10

czy ciocia może podróżować samolotem z synem kuzynki który ma 8 lat

moja siostrzenica leci do Polski w lipcu ,czy może ze sobą zabrać mojego wnuka który ma 8 lat?

dariiia

4.5.2011 17:11:37

Re: Wyjazd z wnuczkiem za granicę

czy zgoda obojga rodziców tez potrzebna jest na wyjazd dziecka pod opieka obcej osoby?tzn jakies upowaznienie notarialne...czy matki wystarczy?

ewelina szczesnia

27.12.2010 17:22:41

Re: Wyjazd z wnuczkiem za granicę

nie prawda potrzebny jest dowud tymczasowy

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: