Wykaz stanowisk z odzieżą roboczą

Pytanie:

Pracodawca w styczniu 2007 r. wyszczególnił stanowiska, na których pracownicy otrzymują odzież roboczą. Sporządził w tabeli wykaz stanowisk, na których pracownicy używają odzież roboczą. Od czerwca chciałby ustanowić stanowisko, na którym przydziela pracownikowi odzież roboczą. Czy musi na nowo sporządzić tabelę i wykazać wszystkie stanowiska, czy stary zapis pozostawić i sporządzić nową tabelę uwzględniając tylko to jedno stanowisko?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie odzieży ochronnej regulują art. 237 [6] i nast. kodeksu pracy. Zgodnie z tym pierwszym przepisem pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Zgodnie z § 2 art. 237 [7] kp pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.  

Przepisy kodeksu pracy nie zobowiązują pracodawcy do ustalenia, na jakim stanowisku pracownikowi przysługuje odzież robocza. Nawet, jeśli dokonuje on takiego ustalenia, gdy pracownik ma używać własnej odzieży (oczywiście pracodawca ma obowiązek wypłacić w takim wypadku ekwiwalent), to przepisy nie przewidują w tym celu żadnej konkretnej formy.  

Jeśli w Państwa zakładzie pracy przyjęte jest, iż pracodawca ustala w formie tabeli, którym pracownikom przysługuje odzież robocza, to wystarczające jest uzupełnienie wykazu stanowisk poprzez dołączenie tabeli z nowym stanowiskiem. Nie ma potrzeby sporządzania od nowa całej tabeli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.12.2004

  Nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania

  Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiany nie są diametralne. Warto jednak (...)

 • 19.10.2017

  Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

  Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach (...)

 • 1.4.2015

  Wykaz prac wzbronionych kobietom

  Kobietom w ciąży i w okresie karmienia wzbronione wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają (...)

 • 15.3.2017

  Jak przekazać 1% podatku?

  Podatnicy także w tym roku mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku za 2016 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą wybrać spośród 8531 podmiotów. Do końca (...)

 • 19.4.2017

  Program Leki 75+ z korzyścią dla pacjentów

  Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powstał w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ilości zrealizowanych recept na leki w okresie poprzedzającym utworzenie tej listy. (...)