e-prawnik.pl Porady prawne

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

Pytanie:

W jakim czasie należy wykonać nakaz rozbiórki? Decyzja nie określa terminu jej wykonania tylko podaje termin odwołania się od niej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

Decyzja powinna zostać wykonana jeżeli stanie się ostateczna - czyli gdy minie termin do wniesienia odwołania lub gdy w wyniku odwołania zostanie wydana decyzja utrzymująca nakaz rozbiórki w mocy.

Jeżeli jeszcze nie upłynął termin do wniesienia odwołania, decyzja nie jest ostateczna. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, natomiast wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

>

Potrzebujesz porady prawnej?