Wykorzystanie środków z funduszu remontowego

Pytanie:

Jesteśmy członkami spółdzielni mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Od 1997 roku wpłacamy na fundusz remontowy kwoty o znaczącej wysokości. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nasze wpłaty wpływają na oddzielny fundusz remontowy. Nasz budynek nie podlegał żadnym remontom. W jaki sposób, przenosząc na naszą rzecz własność wszystkich lokali w w/w budynku, możemy skorzystać z funduszu remontowego zgromadzonego przez nas w ramach w/w wpłat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie na Państwa rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie powoduje automatycznie ustania członkostwa w spółdzielni. Zarząd budynkiem nadal będzie spoczywał w rękach spółdzielni. Zgodnie z prawem spółdzielczym, każdy członek ma prawo do korzystania ze świadczeń spółdzielni określonych w statucie. Statut powinien określać obowiązki spółdzielni w zakresie utrzymania i remontów budynków, pomieszczeń czy urządzeń służących ogółowi mieszkańców. W związku z tym, członkowie spółdzielni mogą zwracać się do spółdzielni z żądaniem wykonania prac związanych z koniecznością przeprowadzenia remontów. Członkowie spółdzielni mogą również dowiadywać się od organów spółdzielni o planowanych w najbliższym czasie pracach remontowych i ewentualnie starać się wpłynąć na decyzję organów o przeprowadzeniu niezbędnych remontów. W obecnym stanie prawnym barak jest konkretnych przepisów przyznających członkom spółdzielni roszczenie o wykonanie koniecznych prac remontowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: